вторник, 3 април 2012 г.

ДО 10 ХИЛ. ЛВ. ДАВА МОСВ ЗА ПЕЙКИ И БЕСЕДКИ

Облагородяване

* Проектите са за общини и кметства, а школа и детски градини могат да получат до 5 хил.лв. за ековъзпитание

До 10 хил. лв. дава МОСВ на общини и кметства по проекти за озеленяване и създаване на зони за отдих, включително залесяване и зацветяване на почистени площи. Могат да се слагат и пейки, и беседки, да се изграждат или ремонтират детски площадки, спортни съоръжения и др. Със средствата могат и да се почистват корита, дерета и междублокови пространства. Всичко това е в рамките на националната кампания “За чиста околна среда-2012 г.”, а темата е “Обичам природата и аз участвам”. Парите идват от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, а начинанието трябва да бъде реализирано до 31 ноември 2012 г., сочат от министерството на Нона Караджова. Според нейното ведомство бонус се дава за приобщаване на гражданите към проекта, като им се вменяват дългосрочни задължения по поддръжката на зелените или цветни площи и т.н.
Училища и забавачки могат да кандидатстват за по 5 хил. лв. с проекти за ековъзпитанието на децата. Срокът на кандидатстване пред ПУДОС е до 20 април, а през май вече ще са ясни утвърдените проекти, напомнят от МОСВ, които са качили на страницата си изискванията по проекта.
Ани ЛЮБЕНОВА

Няма коментари:

Публикуване на коментар