петък, 20 април 2012 г.

ИНЖ. АТАНАСОВ: ВЕЧЕ СЕ РАБОТИ ПО ПРАВИЛАТА


* Започва подготовката за експлоатация на третия рудник “Върба-Батанци”

Трети ден двата рудника на “Горубсо-Мадан” работят с пълни обороти след месец и половина миньорски протести заради неплатени заплати и лоши условия на труд при собственика Валентин Захариев. Сега минното дружество има нови купувачи - Николай Вълканов и Николай Добрев, а предишният му притежател се разследва по сигнали за източване на “Горубсо”.
Има и нов изпълнителен директор - 44-годишният специалист по геология и проучвателни дейности инж. Сергей Атанасов, досегашен зам.-директор във фирмата.

 

- Как виждате сегашната ситуация в “Горубсо”, инж. Атанасов?
- Нещата започнаха да се случват. Хората са много ентусиазирани и се надяват състоянието им да се подобри. През почивните дни бяха възстановени битовите корпуси на двата рудника, а комисии от работници, специалисти и синдикалисти проверихме състоянието на работните места, предвид предписанията, дадени от Инспекцията по труда, съставени са протоколи с констатациите. Пропуските са отстранени. След изплащането на задълженията към EVN електрозахранването на рудниците беше възстановено.
- Имаше ли проблеми в първия работен ден заради дългото прекъсване?
- През тези 45 стачни дни нищо не е работило, поддържал се е единствено водоотливът и охраната. Но още през първия работен ден общо 400 подземни работници на три смени в двата рудника постигнаха много добро изпълнение на дневния разчет. Така продължи работата и вчера, надяваме се занапред на още по-добри резултати. Преди да се спуснат в рудниците, миньорите получиха нови работни облекла, каски и консумативи. И като говорим за ново начало на рудодобива тук, през месец май се очаква да стартира подготовката по пускането в експлоатация на новата концесия - рудник “Върба-Батанци”, който е затворен от 15 години. Предполагам, че подготвителните дейности ще продължат до края на годината.
- Къде виждате основните разлики в стила на работа между новите собственици и предишния?
- В професионализма. Досега имаше проблеми, защото не се мислеше професионално, бившият собственик Захариев променяше правилата непрекъснато в свой интерес, нещата не се решаваха цялостно и в перспектива. Сега има точно установени правила по цялата верига от производствени дейности и всички се стараят да ги спазват. Работниците са наясно, че дневният производствен разчет от около 700 т. руда трябва да се постигне, за да имат добро заплащане. И аз очаквам още през първия месец да се изпълнят производствените разчети и хората да си получат навреме заработените заплати. Основание за тази увереност ми дава и фактът, че още през първия работен ден започнахме да получаваме материалите за следващия месец. Така се гарантира непрекъснат производствен процес и сигурност у работника за утрешния му ден.
- Независимо от смяната на собствениците, не са малко и скептиците по отношение успешното бъдеще на “Горубсо” - и това е разбираемо. На пръсти като че ли се броят българските предприятия, стопанисвани разумно. Имам пред вид всичките аспекти - от навременната доставка на пироните, бургиите, каските и ботушите, през редовните заплати на хората до завоюването на пазари. Вие лично оптимист ли сте?
- Вярвам, че оттук нататък с много добра организация и работа по правилата нещата ще се променят към по-добро. Убеден съм, че “Горубсо” - Мадан, тръгва напред, защото се ръководи от хора, доказали се в областта на минното дело. Това е.
Разговора води:
Виолета КИЛЮРОВА

Няма коментари:

Публикуване на коментар