вторник, 18 септември 2012 г.

ИСТОРИЯТА НЕ СЕ ПРОДАВА ЗА СКРАП

* Възобновяват проучвателното звено в “Горубсо-Мадан” от този месец, то удълбава шахта “Капитална” на “Крушев дол” на кота 385 м
Подновени са и двете машини на рудник “Петровица”.
Историята на се продава за скрап, поне тази на Маданските рудници. Свидетелство за това са старите съоръжения, останали от немското време на рудник “Бориева”. Тогавашната въжена линия, обслужвала мината, е строена през 40-те години на миналия век и е возила рудата на 42 км. чак до флотационната фабрика в Кърджали.
Оттук е тръгнал рудодобивът в района на Маданско, това е дизеловата станция - тя е конструирана от немските специалисти да работи с два двигателя от подводница и да се захранва с дизел. Това обяснява инж. Сергей Атанасов - изпълнителен директор на “Горубсо-Мадан”. Неговото дружество пази като реликва наследеното в региона. И не пропуска да отбележи историческите факти от развитието на рудодобива тук.
Толкова много железа, възкликнал при вида на рудника предишният собственик на “Горубсо-Мадан” Валентин Захариев и дори се опитал да реализира идеята си, съоръоженията да се демонтират и да отидат за скрап. Все пак това са пари, които гният на вятъра, вероятно е пресмятал безнесменът.
Не съм аз човекът, който ще превърне историята в скрап, решил за себе си инж. Атанасов, който е преминал по цялата йерархия на рудодибивното дело. И не бързал с изпълнението на поръчката.
Тук има достатъчно руда за още 30 години, категоричен е той. Съседният рудник “Петровица” работи с пълна сила. Огромни инвестиции влагат в машини и съоръжения новите собственици на мината Никола Добрев и Николай Вълканов. От пистолетите, руско производство, до нов скрeпер за извозване на рудата, който струва 10 хил.лв. или вагончетата, чиито колелца само се купуват за по хилядарка.    
От този месец ще се възстанови групата за проучване, която ще работи на “Крушев дол”, обяснява инж. Атанасов. Една сонда с трима души ще се заеме със сериозното проучване на ново находище. Ще се удълбава шахта “Капитална”, като ще се добива от нов хоризонт на кота 385 метра. За 2-3 години ще успеем да прокараме хиляда метра, за да се осигурят с новата проходка за 15-20 години руда. Запасите са доказани. На времето Геолого-проучвателното предприятие тук е правило мащабно проучване и е доказало залежи над 2 млн. т. руда само на рудник “Крушев дол”, съпоставят от “Горубсо-Мадан”. И сочат, че местните мини ще продължат да дават работа десетилетия напред.
Анета Тодорова

Няма коментари:

Публикуване на коментар