вторник, 14 август 2012 г.

НАДГРАЖДАТ ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ "РУДОЗЕМ-2"

СРЕЩУ ЦИАНИДИ

Аварийният преливни

Спешната мярка за половин милион лева е заради изоставане в проекта от 2008 г.

            ВИЗИТКА:

Хвостохранилище “Рудозем - 2”, функционира от 1990 г., първото хвостохранилище “Рудозем - 1”, е строено след пускането на фабриката през 1952 г. Авария във Враца и прекъсната дига залива две села с хвост, кара отговорните фактори преди 1989 г. да спрат тутакси експлоатацията на 1-вото хвостохранилище в Рудозем, за да не допуснат и тук трагедия. С министерско постановление река Арда се променя като канал, за да се изпуска хвоста в нея и така заработва хвостохранилище “Рудозем-2”, което сега се надгражда.

Хайредин Садъков и Цветан Молов пред участъка на хвостохранилището, който трябва да се баластрира. Зад тях е стената за надграждане.
Хвостохранилище “Рудозем-2” се надгражда и до 20 август ще е готова стената на бермата - сиреч новия надграден пояс, научи “Родопи ВЕСТ”. Обектът е под особено наблюдение на Гражданска защита и др. институции, тъй като е от язовирен тип, а изискванията към него се изпълняват стриктно и по проект, заяви началникът на Рудоземската обогатителна фабрика инж. Венко Димитров. През 2008 г. започна надграждането на долна преградна стена (бермата), но нещата замряха и до продажбата на “Горубсо-Мадан” на новите собственици нищо не е правено по хвостохранилището. Единствено е удължаван аварийният преливник с 20 метра. Бермата трябваше да се функционира от 2008 г., за да има едно правилно намиване на хвоста и да се спази технологията по проект, но строителството остава недовършено, тъй като от фирмата на Валентин Захариев спират капиталовложенията. И вместо това хвостът се налага да се намива от аварийния канал. 
Надграждането, допълнителният пояс, т.нар., берма, трябваше да бъде на 6 м височина по самото протежение от около 220 м. дължина. Тя се надгражда поетапно. Намиването пък става от бермата към горна прегредна стена, на която в момента се задига площадката. Трябва да се образува едно езеро, в което да се разграждат самите цианиди, обясняват на място специалистите по хвоста. Заради забавяне вдигането на бермата, езерото стига до критичния си минимум като размери - и от 350 м дължина то беше станало 150 м. Обемът му е различен, в предната част е по-плитко, а към опашката е по-дъблоко. В задната част има 4-ти скатов канал, където самото езеро се оттича по скатовите канали в река Арда.
Сега се надгражда площадката на горна преградна стена, която е към шахта Север, обяснява и началникът на хвостохранилището Хайредин Садъков, който е маркшайдер по образование, но от 8 месеца отговаря за обекта.
Ако дойдат високи води, по аварийния преливник и тунела към него, водата се оттича направо в река Арда. Надграждането пък трябва да стане до кота 770, а сега се прави т. нар. тюфлек, обяснява простичко като за лаици Садъков в присъствието на Цветан Моллов - работник от Водно-отвално стопанство. Охранителят и колегите му осигуряват 24-часово наблюдение над хвостохранилището и следят не само за състоянието му, но и вземат проби, за да няма отклонения от параметрите и да се получи замърсяване на реката.
Миналата сряда увеличихме утаечното езеро и то е в нормални размери, сега е 300 метра, вмята Садъков, който преди години пак е отговарял за хвостохранилище “Рудозем-2”. Хвостът пристига по тръбопровод и тунел от фабриката, мощните помпи докарват водата с пясъка тук и докато пречистената вода отново се излива в Арда, то хвостът остава в утаечното езеро.
Капацитетът на хвостохранилището е за 20 години. И при годишно отлагане на хвостов пясък около 1 млн. 500 хил. тона, както е проектирано за предишната мощност на фабриката, в момента то има живот още 25 г. Причината е, че РОФ работи с по-ниски параметри, дори и да се преработва рудата и на невключените още рудници “Шахоница” и “Печинско-Върба”, при този темп на работа може да акумулираме хвост още 25 г., вмята инж. Венко Димитров.
Само около 10 млн. т. хвостов пясък имаме до момента акумулиран. Надграждането на стената ще приключи до 20 август, но с това няма да приключи работата по самото хвостохранилище. Тя ще продължи с удължаване на аварийния преливник, баластрирането му. Той не е баластриран от 2006 г. И трябва да се покрие с баластра, за да не може в бъдеще да се просмуква хвостов пясък в реката, което ще доведе до проблеми. Баластрата ще дойде от рудниците на 4-то рудоуправление - от шахта “Север”, тъй като там е най-удобно за изземване, а в бъдеще “Рудметал” има достатъчно акумулирана баластра от Димов дол.    После ще се оформи долна преградна стена, ще се удължат тръбопроводите, за да започне намиването на хвоста от страната на бермата, обясняват на място специалистите.
Цялостната инвестиция, която се прави в момента на хвостохранилището, ще надхвърли половин милион лева само за капитално строителство.
В нормата сме за цианиди и от август м.г. нямаме санкции за цианиди, сочи още инж. Димитров. Дори и да е закъснял процесът на надграждането на стената, с по-малки корекции сме намалили разхода на натриев цианид до 16 гр. на тон, което е под нормата, така че екологични опасности няма.
Страницата подготви: 
Анета ТОДОРОВА

Няма коментари:

Публикуване на коментар