петък, 24 август 2012 г.

БАБИ И ДЯДОВЦИ ЩЕ ЧУКАТ С ТОЯЖКИ ДО ГРАДА

СЪБИРАТ РЕГИСТРИТЕ В СМОЛЯН
*Изпълняват наредба на МРРБ, дигитализацията на документите трябва да приключи до 2013 г.

Мария Никова
Васил Седянков
Баби и дядовци ще чукат с тояжки до Смолян за един препис на документ, след като Община Смолян събра архивите на селата. А селските кметове, които досега им издаваха бумажките за раждане и смъртност, вече нямат такива права и окайват съгражданите си, които вече ще се бъркат и за пътни до града, освен за таксата за самия документ. Централизирането на архивите не е приумица на Общината, коментира кметът на Момчиловци Мария Никова. Тя посочи, че окрупняването е залегнало в наредбата за функциониране на ЕСГР на МРРБ. Там е посочен и краен срок, в който трябва да се приберат архивите по места - 2013 година. Никова не отрече, че това ще създаде много перипетии на съгражданите й. И даде пример с най-често губения документ - акт за раждане. До преди две седмици в кметството хората можеха да си  извадят препис, но след прилагането на наредбата на практика, те трябва да пътуват до Смолян за препис от Общината. Други селски кметове пък коментираха, че голяма част от селата вече нямат автобус за града и се чудеха как ще се оправят възрастните, които живеят сами и нямат млади с коли покрай тя. А през зимата пък, като натрупа снегът, ще стане пък съвсем невъзможно да пътуват.
Имали сме случаи на семейство с брак от 10 години, по документи жената се води омъжена, а мъжът неженен, дава пример от практиката си кметицата Мария Никова. Според нея с въвеждането на новата система подобни грешки, които са мечта за повечето женени мъже, ще бъдат избегнати. И тъй като трудно се обучава специалист по гражданската регистрация и не всички кметства разполагат с такъв, се стигало до куриозите. Другият най-често издаван документ от кметствата в селата е удостоверението за наследници. За него са нужни точни данни на починалия и на всички наследници, което изисква време. Никова разказа, че досега за експресна услуга на място в селото и дума не можело да става, но при смолянската администрация, това ще е възможно. Кметът  на другото голямо село в общината - Широка лъка, Васил Седянков посочи, че неговите жители няма да бъдат засегнати и няма да им се налага да пътуват до града. Те ще могат да си подават заявления на място в селото, освен ако няма някакви проблеми с данните им.
В действителност от месеци насам от село на село, Общината събира архивните книги. Осигурихме специални метални шкафове, в които ще сложим гражданските регистри от селищата, каза Замфир Копчев-секретар на смолянска Община. В момента все още се събират архивите, две помещения са пригодени, но може да се наложи и още да пригаждаме, коментира Копчев. В същото време са предприети и мерки за дигитализиране на регистрите - т.е. вкарването им в база данни. Нещо, което МВР-системата го притежава от десетилетия. Но сега други чиновници - от администрацията, ще се впрегнат да вкарват данните от регистрите, а това ще им отнеме години работа.
С всички плюсове и минуси е ясно, че държавата ни върви към централизация, за разлика от Европа, която отдавна зове за децентрализация, коментират запознати. Баби и дядовци ще пестят левчета за автобус, за да дойдат до града за една бележка. Дано не дойде време обаче смолянчани да ходят в Пловдив за една хартийка.
Орлин КИСЬОВ       

Няма коментари:

Публикуване на коментар