вторник, 14 август 2012 г.

РОФ В ЮЛИ СТИГА 1420 ТОНА КОНЦЕНТРАТ

350 хил.лв. влагат в облицовки на мелници, общо половин милион лева инвестират новите собственици на “Горубсо-Мадан” само в трошачно отделение

инж. Венко Димитров
1420 т. концентрат стигна Рудоземската обогатителна фабрика за изминалия месец юли. А планът е 1100 т. Причината е в налична руда на отвал, уточни шефът на фабриката инж. Венко Димитров. Средно фабриката преработва около 23 хил. т руда. От тях 18 хил. до 20 хил. т. дава “Горубсо-Мадан”, а “Рудметал” около 5 хил. т. Или за година се очаква да се преработят 276 хил. т. руда. От два месеца пък РОФ дава концентрат над плана - първия път 1150 т, а втория - 1420 т. Съотношението на оловото и цинкът е почти 50 на 50%.
За миналия месец фабриката, в която инж. Венко Димитров има навъртени 32 г. стаж, е  преработила 20 900 т. руда от “Горубсо-Мадан” и 4 хиляди т. на “Рудметал”, или общо към 25 хил.т. само от рудата на новото дружество на инж. Вълканов и инж. Добрев са добили 635 т. оловен концентрат и 787 т. цинков. Среброто се извлича от оловния концентрат в КЦМ-Пловдив, и е около 400 гр. на тон, задоволява любопитството ни фабричният началник. 
 Тук се работи на 3-сменен режим. Имаме задача да подобрим техническото състояние на мелниците - облицовките на всички в началото на април месец, се оказаха износени. Едва връзвахме двата края, с продажбата на “Горубсо-Мадан” новите собственици се нагърбиха да инвестират 350 хил.лв. само в мелничните облицовки. А в цялото мелнично отделение има нужда да вложим над половин милион - защото ще се сменят предавки, спирали и помпи, с което ще се подобри техническото състояние на самото отделение. Чак тогава фабриката ще има капацитетни възможности да преработва по 1500 т. на ден руда, докато сега гоним хиляда тона минимум, тъй като не са ни изправни мелниците, обяснява инж. Димитров.
Според разчетите до 15 септември ще приключат с облицовките. Но ще има инвестиции и в тръбопроводи, които отвеждат хвоста от багерна помпена станция до хвостохранилището, в тръбопроводи на сливни води, в трошачно отделение - има нужда от влагане в питатели.
Тук не е правен ремонт 4 години, от 2008 г. нищо не е подменяно и затова са остри нуждите от сважи пари, за да завърти успешно машинката на оптимален режим на работа, става ясно от близките планове на РОФ, в която се трудят 120 човека.

Няма коментари:

Публикуване на коментар