събота, 18 август 2012 г.

НА НОВОУЧРЕДЕНОТО НПО В МАДАН - БЕЗ МАЛКО ДА ХЪРЗУЛНАТ СПОРТНАТА ПЛОЩАДКА


* Разминавания в документите от кадастъра и акта за общинска собственост накараха кмета Молайсенов да си оттегли докладната, внесена спешно за решаване в ОбС вчера

Митко Петагов
Без малко вчера да харзулнат спортната база в Мадан на учредено само преди два месеца НПО. На извънредно свикано заседание на ОбС снощи в 17.30 часа, общинарите трябваше да гласуват докладни на кмета Фахри Молайсенов за учредяване безвъзмездно право на строеж на СНЦ "СПОРТ ЗА ВСИЧКИ-МАДАН" за срок до 31 декември 2018 г. Според точка 3 от предложеното решение, това трябва да засегне имота - спортна зала и стадион, като учреденото право на строеж се отнася за площ 3 600.00 кв. м. И да се оторизира кмета да сключи доковор за учредяване на безвъзмездно право на строеж на същото СНЦ за същия срок. Причината е, че регистрираното на 20 юли 2012 г., НПО с управител Левент Заимов щяло да кандидатства с проект по Програма за селските райони.
Според друга докладна, пак внесена за разглеждане на снощното заседание, кметът предлага имотът - спортна зала, едноетажна сграда на ул. "Обединение"№ 13, който има акт за публична общинска собственост, от 5.02.2008 г. да бъде вписан като частна общинска собственост, тъй като към "настоящия момент е констатирано, че същият е престанал да има предназначението си по чл. 3, ал.2, т. 3 от Закона за общинската собственаст". Местни хора обаче алармираха своевременно "Родопи ВЕСТ", че не е отпаднало предназначението на имота, за да се направи такава промяна в собстеността. В същото време те останаха учудени, че не кандидатства Община Мадан с проект по Селските райони, а някакво учредено само преди месец дружество, на което да спортната база, и то безвъзмездно. Трите докладни обаче не минаха вчера или по-скоро, не се стигна въобще до гласуването им, сочат очевидци на заседанието.
Оказа се, че има разминаване в документацията за самия обект. Според кадастъра, имотът е частна общинска собственост, докато според акта, издаден от Община Мадан, е публична общинска собственост. Вероятността в този случай да се стигне до незаконосъобразно гласуване е много голяма, което отбеляза на заседанието общинският съветник Митко Петагов. Ексзам.-областният управител на Смолян реагира веднага и напомни, че не бива колегите му да бъдат въвеждани в заблуда при този неизяснен статут на имота, отбелязват от Мадан. И уточняват, че той приканил градоначалника Молайсенов да си оттегли докладните, което и станало на заседанието.
Ани ЛЮБЕНОВА        

Няма коментари:

Публикуване на коментар