петък, 7 септември 2012 г.

С ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ВАДЯТ СЪС ЗОНИ ИНДУСТРИЯТА ОТ СМОЛЯН

* Малцина дискутираха стратегията за 7 години напред 

* Да дадат тежест на Петровица като социална зона, кв. Устово обезлюдява, напомни БСП-съветникът Радой Краев

Ръководител на екипа доц. д-р арх.Минчо Ненчев, управителите на консорциум “Урбанико” - арх. Борислав Богданов,  Александър Симеонов, Марин Захариев,Мирослава Шамаранова, доц. д-р арх. Недялко Бончев зам. декан на УАСГ. 
В полупразната зала на ОбС-Смолян, в сряда се проведе обществено обсъждане за развитието на града през следващите 7 години. Гражданите в залата бяха единици, останалите бяха чиновници от общината, бившите кметове на областния град Дора Янкова и Костадин Чaталбашев, общинските съветници от БСП Радой Краев и Рабие Кьосева, председателят на ОбС Филип Топов и двамата заместници на кмета Мелемов Марин Захариев и Мария Палагачева и ексзам.-кметът Румяна Янчевска.  
Марин Захариев напомни, че в общественото пространство от седмици върви темата за интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Но мнозина се чудиха от избраното време за провеждане на общественото обсъждане - 10 часа, в работен ден. 
През последните години сериозно се говори за интегриран подход и устойчиво развитие, напомни Захариев. ЕК сочи, ще се финансират проекти, които са базирани на интегрирания подход. Спират се или се ограничават така наречените проекти на парче, не могат да ги спрат наведнъж. Но като има индустриална зона, нека да изградим инфраструктурата, достъпа до нея. Като имаме социална зона, нека тя да е такава, а не да се редуват предприятие, до него читалище, до него детска градина и дискотека. Беше спечелен такъв проект от Община Смолян, в която участват 36-те големи градски агломерационни ареала. Тези планове, основно трябва да определят няколко зони, в които да бъдат финансирани проекти с насоченост на зоната - социална, индустриална. Защото тези проекти ще бъдат финансирани по ОП Регионално развитие през следващия програмен период, обясни заместникът на Мелемов.
Техническите екипи опитаха да определят зоните максимално широко, за да може да има по-голяма възможност за действие при изработване на проектите. Трябва да бъдат определени тези зони, за да може ние да кандидатстваме за проектиране на вече конкретни обекти и проекти, а проектирането да бъде реализирано от ОП “Регионално развитие”.  
Ръководителят на екипа, изработил стратегията, доц. д-р арх. Минчо Ненчев заяви, че има сантимент към Смолян, тъй като преди 25 години е правил дисертация на тема “Градски центрове в Родопите”. На времето Смолян беше перлата в короната на България, поне така се казваше с Новия център, с представителността, дори с известна показност. Но това все пак даде тласък за развитието на града. В момента се констатира, че сме доста изостанали в сравнение с европейците. И се стигна до извода, че е крайно време да се направи нещо, да се постигне визия за всеки. Започнаха да се правят интегрирани планове, които на практика представляват всеобхватна, нова интегрирана визия и действия, които водят до разрешаване на определен набор от проблеми в градовете. Те на практика са насочени към трайно подобряване на икономически, социални, екологически условия и параметри на територията. Този план не е пожелателен, той е гарантиран с финансови средства, вметна архитектът.   
Бившият кмет на Смолян Костадин Чаталбашев пък коментира, че една икономическа зона по поречието на река Черна между Райково и Устово би запълнила свободната територия между двата квартала.
Общинският съветник Радой Краев даде виждане икономическата зона да бъде на територията на поречието на двете реки Бяла и Черна. Тоест от Райково в посока Устово. Социалната зона да бъде в Устово - Прогресите и Петровица. А и икономическата към “Комуна” и т.н. Административната зона да обхваща Новия център, Стария център. Според него проблемът е повече в социалната зона. Те са три основни точки - над Общината, в Новия център и Невястата, където има най-много съсредоточено население. Другият вариант е: Петровица и Прогресите, а следващ вариант на зона са Миньорските блокове.
Моето мнение за развитието на града, за да се получи най-балансирано развитие, да се даде тежест на Петровица и Прогресите. Не само на база население, да се търси нещо друго, защото иначе ще развием Новия център, а онези територии ще се обезлюдят - няма инфраструктура, няма нищо. А вътре в тази територия между Петровица и Прогресите има достатъчно обществени сгради - болница, поделение, общежитие, там ще бъде и защитения дом, вметна Краев.
След общественото обсъждане, на което са записани идеите, комисия начело със зам.-кмета инж. Палагачева ще определи зоните за развитие. Много е важно как те ще бъдат ситуирани, защото периодът е за следващите 7 години.
Орлин КИСЬОВ      Няма коментари:

Публикуване на коментар