вторник, 25 септември 2012 г.

НА ШУШУ-МУШУ ОБС-КОМИСИИ РЕШАВАТ НЕЩАТА

ВМЕСТО В ЗАСЕДАНИЕ

адв. Милко Гавазов

* Не мина “глобата” 10% от парите - визирана като санкция при отсъствие от комисия или заседание, “не може да ми я предлагат по-недисциплинирани от мен”, заяви Стоян Иванов и припомни, че в по-големите градове вземали по 900 лв. заплата колегите му, а тук за същата работа - 120 лв.

От години насам наблюдавам това интересно явление, то е и обяснимо - кметовете искат да вкарат работата в постоянните комисии и там на шушу мушу, на четири очи да се решат нещата. А тук да си стиснем ръцете и да не провеждаме дискусия. Това заяви на последното заседание на ОбС-общинският съветник от БСП Милко Гавазов, с което се възпротиви на практиката, която е в противоречие със заложената философия на Закона за местното самоуправление и Конституцията. Това е смисълът на местното самоуправление - тук пред гражданите всеки да извади своите тези, да ги обсъждаме и мнозинството, поемайки своята отговорност, да налага своите решения, напомни той по време на обсъждане корекцията на съветническите пари, които по последните законови изменения стават до 30% от средната брутна работна заплата в Общинската администрация. В докладната е внесено и предложение - намаление с 10% на месечното възнаграждение на съветник, който си позволи да отсъства без уважителна причина от заседанията на ОбС и Постоянните комисии.
Напрежението избухна още при четенето на докладната записка от съветничката от ГЕРБ Мариана Сивкова, която употреби израза “глоба от 10%”. Тогава ръководителят на групата съветници от Левицата адвокат Гавазов не се съгласи с мотивите. В ЗМСМА вече има фиксиран размер на максималното възнаграждение на общинските съветници -до 30%, но възрзи за “глобата”, както я нарече г-жа Сивкова. Тя го каза и на Комисията по законност - за неуважително явяване в работата на постоянните комисии. Аз искам да напомня, че постоянните комисии, така като са заложени в ЗМСМА, действат като помощен орган на ОбС, вметна Гавазов.
е бъде този орган и по силата на какви законови и подзаконови права ще определя кое отсъствие от работа на постоянната комисия е уважително и кое не е. По силата на каква логика вие ще ни глобявате, логиката е административна санкция за извършено административно нарушение, тя не може да се налага току така. Такова понятие глоба в ЗМСМА няма, заяви той.
А председателят на ОбС Филип Топов потвърди, че  забележката е правилна.  Сивкова обаче контрира Гавазов, че бил дълги години общински съветник, а тя била само от няколко месеца, и е счетоводител, а не юрист и ако е допуснала грешка, да бъде извинена. А уважителните причини били посочени в чл. 20, т.5 на правилника за дейността на ОбС -  служебна ангажираност, отсъствие от страната и заболяване. Аз смятам, че това са достатъчно, да кажем уважителни причини, и другото да бъде неуважително, отсече Сивкова.
Съветникът от ГЕРБ Борислав Георгиев пък цитира идеята на кмета Мелемов, да направят заседанията на постоянните комисии в реално време, излъчвани както заседанията на ОбС, така заради микрофона колегите му щели да идват.   
Реплика, която предизвика бурен смях в залата към Гавазов, направи съветничката от ГЕРБ Росица Караджова. "Понеже за втори път на наше заседание той прави забележка на колеги, които използват думата коментирам, вместо думата обсъждам. Искам да му кажа, че ако направи справка в синонимния речник например, ще види, че думата коментирам, обсъждам, разглеждам, анализирам и дискутирам имат абсолютно едно и също значение. Казвам го, защото тук много от присъстващите понякога говорят, просто, за да кажат нещо. А г-н Гавазов е сред колегите, който допуска изключително много и груби езикови грешки. Но не смята, да ги правя тука достояние. Ако той желае езикова консултация, ще му дам", нападна го открито Караджова, което се оказа хвърляне на ръкавицата на примитивно ниво.
Левият съветник Кръстанов, заяви, че е силно изкушен да коментира изключително професионалното изказване на Караджова, но се въздържа. Той посочи, че има два подхода, за да се дисциплинира ОбС. Но  да не се прави аналогия с Народното събрание. Договорите, които възникват като трудово правоотношение на народните представители, имат характер на трудови договори. И от тази гледна точка, договорът, който ние имаме с избирателите, има характер на обществен, не е трудов, не е и граждански, подчерта Кръстанов. Възнаграждението ни е символично  за нашия труд, но се иска отговорност, посочи той. Гавазов пък дупликира Караджова: “Възможно е да имам говорни дефекти и пропуски, човек на тази възраст много трудно може да си промени говора. Но г-жо, тук като общински съветници, след като сме били избрани като такива, сме длъжни да използваме езика на закона. В ЗМСМА по никакъв повод, като правомощие на общинския съветник не е дадено да коментира поведението на кмета например или кмета на някоя друга Община. Ние обсъждаме, уважаеми г-н кмете това, което внасяте като  предложение и сме в правото да го обсъждаме, за да направим своите изводи и за да приемем съответните решения. Не знам какво работите, възможно е да сте учителка по литература, ако смятате, че е идентично да се каже обсъжда и коментира, според мен е допусната грешка в синонимния речник".
За ваше сведение аз съм филолог и езиковед, мога да ви кажа, че в синонимния речник не е допусната абсолютно никаква грешка, не му остана длъжна Караджова.
Експредседателят на ОбС и настоящ общински съветник Иван Апостолов върна темата със съветническите пари, че за намалянето им не е искано становището на нито един орган на общините. И вече имало дискусия между депутатите да се върнат в старите позиции. Но забрави, че старите позиции  са съветниците да работят без пари, както беше преди два мандата.
Днес чета в “24 часа”, как общински съветници в София са стигнали до месечни възнаграждения от 900 лева със - за транспорт, за наем, за среща с избиратели и т.н., каза пък колегата им Стоян Иванов от “Заедно за Смолян”. В Пловдив е гласувано  възнаграждение до 800 лв.. Общинският съветник изпълнява определено по количество и качество работа, не може в София да получава 1200 лв., а в Смолян да получава 120 лв. Затова няма как да не се дебатира и да не се стигне до едно ниво на възнаграждение. Аз приемам това, което е определил законът, но като един от най-дисциплинираните общински съветници се противопоставям на предложението на 4-мата колеги вносители, които са по- недисциплинирани от мен. Да не говорим, че на предното заседание, трябваше да заседавам сам в комисията, разказа пък Иванов. И обяви - няма да възприема да ме санкционират хора, които са по недисциплинирани от мен.
След гласуване ОбС прие с 25 “за” и “против” само с един- намалението на месечното възнагражденията на съветниците от 60% на 30% от средната брутна работна заплата в общинската администрация. С 13 гласа “за”, 10 - “против” и 2-ма “въздържали се” не се прие второто предложение за санкциониране с 10% от възнаграждението на съветниците при всяко тяхно отсъствие от заседания на комисии и заседания на ОбС без уважителна причина.
Орлин КИСЬОВ

Няма коментари:

Публикуване на коментар