вторник, 23 август 2011 г.

ПОМОЩИ ЗА ТОПЛО С ПО-ЛИБЕРАЛЕН РЕЖИМ

*И с продаден за 3 500 лв. имот може да чакаш топло * 1039 молби вече са подали от Смолянско, Чепеларско и Баните...

 

Помощите за отопление са вече с по-либерален режим, отчитат социалните, който са приели общо 1039 молби от Смолянско, Чепеларско и Баните. Бройката е за депозирани в ТД”Социално подпомагане” от 1-ви август до вчера искания, а срокът за подаването им е до края на октомври, обяви директорът на социалното ведомство София Сиракова. Смолянската дирекция отговаря за три общини, от Смолян молби са подали 728 души, от Чепеларе - 125, а от Баните 186 нуждаещи се. Едва 23-ма са посочили, че ще се отопляват с ел.енергия, останалите ще ползват твърди горива.
Общата стойност на помощта е 289.60 лв. Изплащането й е на два пъти - месец след подаването на молбата се дават 115.84 лв., а остатъкът е след 1-ви януари 2012 г. С постановление на Министерски съвет от 5 август се направи изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, напомня София Сиракова. До настоящият момент се изискваше безработните лица да имат минимум 9 месечна регистрация в Бюрото по труда, за да получат помощи, а с въведените промени този срок е 6 месеца. Преди промените хората, които са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански, горски имот срещу заплащане през последните 5 години получаваха отказ за помощи. Сега след установяване на такова прехвърляне ще се извършва преценка на стойността на сделката от социалните служби. Ако лицето е извършило продажба на недвижим имот под 3 500 лв. ще има право на подпомагане, уточни директорът на службата. За целта е необходимо да се представи нотариалният акт за справка за установяване на каква стойност е продажбата.
Има ли сме случаи миналата година на продадена земеделска земя за 100 лв. и бяхме длъжни да откажем помощта, сега вече това няма да е пречка за помощи за отопление, сочи Сиракова. Наложените санкции, на лица до момента на влизане в сила на тези промени, поради укриване на извършени продажби на недвижими имоти за последните 5 години, не отпадат.
Приканваме всички граждани в подадените от тях молба-декларация добросъвестно да декларират всички данни и обстоятелства, които са от значение за отпускане на помощта, за да не се налага после да бъдат санкционирани, а и да се лишават от право на подпомагане, предупреди тя. Лица, които са получили неправомерно социална помощ се лишават от нея до възстановяване на дължимата сума, но не повече от 2 години.
Орлин Кисьов

Няма коментари:

Публикуване на коментар