вторник, 25 юни 2013 г.

ОБУЧИХА БЕЗРАБОТНИ ЗА РИБОВЪДИ В ДЕВИНПо програма

50 безработни лица от община Девин получиха нова професия по проект „Усъвършенстване на професионалните умения в областта на рибарството". Проектът се осъществява с безвъзмездна финансова помощ, осигурена от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство" 2007-2013 г., мярка 3.1. „Колективни дейности”. Т.е. тук има европейски средства, но и съфинансиране от националния бюджет на Република България.
 Професионалното обучение по специалност „Рибовъдство”е организирано и проведено от Сдружение с нестопанска цел „Център за професионално обучение, знание и прогрес” в Девин и продължи 50 дни. А самият проект приключи тържествено в петък - 21.06.2013 г. в „Рибарската хижа”  в присъствието на представители на: Община Девин, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/, Сдружение с нестопанска цел "Център за професионално обучение, знание и прогрес",  "Магнимедиа" ЕООД и самите курсисти, обучавани по проекта.
Рибовъдните стопанства имат бъдеще, затова благодарим на обучителя Галя Младенова, заяви преминалия обучението Николай Карадимов.
Докато и представителката на "Знание и прогрес" Галя Младенова, и Христо Василев от "Магнимедиа" пожелаха на всички курсисти да си намерят работа.   
Наистина заедно решихме един не малък проблем за община Девин - безработицата, от 50 човека при старта на курса, който продължи два месеца и половина, само 4 прекъснаха заради започване на работа. От останалите едни получиха квалификация, а други преквалификация, заяви координаторът на проекта Капка Бешева.  И подчерта, че безработните са преминали и практическа част, добили са опит в посетените от тях три рибовъдни стопанства, разположени край Девин, неговия кв. Настан и рибопреработвателното предприятие в Доспат.
По проекта е издадена и специална брошура с координатите на най-добрите, отличили се по време на занятията.   
На 3 юли обучените ще си получат свидетелството за професионална квалификация за придобита 1-ва степен за професия "Работник в рибовъдството".   


Радко Радков: Обучението е супер


 Курсът е супер, много съм доволен от това което съм научил и възприел. Въпреки, че 8 г. съм работил на рибарник открих нови неща. От 1.5 г. съм безработен и това ще ми позволи да се развивам. 
 

Светла Давидова: 400 лв. заплащане е добро

 По време на курса получавахме по 400 лв. заплащане, което е много добро за хора, които дълго време като мен са били без доходи. От 23 години съм безработна и съм много благодарна на Бюрото по труда и на Общината за възможността да бъде включена в курса.
   

Няма коментари:

Публикуване на коментар