петък, 12 октомври 2012 г.

Д.Т.Н. ИНЖ.НИКОЛАЙ ВЪЛКАНОВ: СРЕЩАМЕ НАУКАТА С ПРАКТИКАТА

-Г-н Вълканов, цяла седмица Спа комплекс “Орфей” домакинства на цвета на българската инженерна мисъл по отношение на добива на природни подземни богатства.
- Организираме Трета национална научно-техническа конференция за технологии и практики при подземен добив на полезни изкопаеми и минно строителство. Мога да кажа, че тук са представени всички подземни минни предприятия, включително “Челопеч Майнинг”, “Бобовдол”, “Минстрой”, двете дружества, които са на смолянска територия - “Горубсо-Мадан” и “Горубсо -Златоград”. Има присъствие от Русия, Словения, Македония, за първа година конференцията е международна. И освен подземния добив включваме още две секции - едната е по маркшайдерство и втората е по взривни материали.
- За първи път?
- Да, решили сме да има още две направления. В курса участват над 100 официални делегати. Има около 60 доклада на различни теми. Хубавото е, че тук се споделя опитът в различните минни предприятия в България и Европа, навлизането на нови технологии и методи при подземна разработка на полезни изкопаеми.
- Малко са фирмите, които имат права за взривни работи, вашата е една от тях. Има ли напоследък разграждане на двора, ако мога така да се изразя?Т.е. нелоялна конкуренция в тази свръзана със сигурността дейност.
-Не. Тя е много специализирана. Производителите на взрив са само двама в България, а фирмите с лиценз за работа са не повече от 3-4. Не може да се разгради дворът така.
- В село Давидково, Община Баните, щеше да се прави фабрика за взрив, но нещо не се получи?
- Направихме преди години смесено дружество, но то не можа да проработи, защото повечето от нещата си останаха в сферата на приказките. Въпреки че апортирахме земята и направихме много по въпроса, вече не бих се върнал на този проект.
-В залата изниква въпрос за някаква руска инструкция за изчисляване на удара и предотвратяване падането на скални блокове в рудника. А такава инструкция, доколкото разбрах, в България няма.
-Има. В България има инструкция, правилник и всичко, което касае подземния добив. Не е новост тази инструкция. Хубавото на този форум е, че освен предприятията, които работят по добив на полезни изкопаеми, тук присъстват много специалисти от минно-геоложкия университет и БАН. Тук наука и практика се събират, което е и смисълът на тази научна конференция, за да се споделя опитът в науката и практиката.
- Работещите на терен са полезни за научните среди, предлагайки им готови решения, извлечени от техния практичен опит. А науката може ли да ви е полезна?
-Могат и са полезни нейните представители. Ние много тясно работим с Минно-геоложкия университет. Имаме общ специализиран научно технически експертен съвет между “Минстрой” и Минно-геоложкия университет, който преглежда всяка година плановете за развитие на предприятията ни. Те участват със свои разработки, а и ние им предлагаме, полезни сме си взаимно. Една такава конференция се готви цяла година. Тук “Минстрой” е съорганизатор заедно с Федерацията на научн-техническите съюзи по минно дело и металургия. Нашата роля е и спонсорска, конференцията не може да се финансира само от участия, тъй като се плаща минимална такса, която стига за отпечатване на докладите, материалите, а другата част я поема “Минстрой”.
- 60-годишен опит има зад гърба си вашата фирма, а своеобразната ви визитка включва и автомагистралните тунели “Траянови врата” и “Витина”. Кога беше юбилеят на “Минстрой холдинг”?
- Реално на 12 януари 2012 г. навършихме 60 години, но официалното тържество беше на 21 май в “Шератон”.


РАЗГОВОРА ВОДИ
АНЕТА ТОДОРОВА

Няма коментари:

Публикуване на коментар