четвъртък, 25 октомври 2012 г.

ХОСПИСЪТ В МАДАН С ПАРИ ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА

* Половината от пациентите му са извън общината

Оцеляването на хосписа в Мадан е на кантар, а парите му се търсят всяка година. Последните са до края на тази календарна 2012. Единственият просъществувал хоспис в Смолянска област е открит през м. май 2009 г. А когато през септември същата година приключва финансирането му по проекта, ОбС и общинската
администрация в Мадан са поставени пред дилемата, дали да закрият тази социална придобивка, или да се издържа от оскъдния бюджет на общината и от малкото пари-внос от всеки домуващ. В крайна сметка това са сериозни пари. По изисквания там работят 13 души на пълен щат и двама - на 0,5. За техните заплати и осигуровки са необходими ежемесечно по 8 000 лв. За тази цел през 2010 г. общината е осигурила 102 000 лв., а през 2011 - 92 000 лв. За ел. енергия, храна, канцеларски материали, пране и други дейности са необходими още 5 000 лв. месечно. Именно тези разходи се покриват от таксите, които се заплащат от пациентите за престоя им в социално-здравното заведение.
За лежащо болни от общината таксата е определена на база летен сезон - от май до август, по 10 лв. за леглоден и зимен сезон - от септември до април, по 15 лв. за леглоден. За болните от други общини таксата се определя в зависимост от тежестта на състоянието на пациента - от 20 до 30 лв.
За намаляване на разходите за персонал и издръжка, управителят, Ясен Карасулиев опитва различни мерки - от намаляване броя на работещите до много строга отчетност и свиване на разходите. Родопчанинът е радетел за запазване на хосписа, който се ползва не само от пациенти от Мадан, но и от областта и извън нея. Статистиката в счетоводството и журналите показва, че външните пациенти са повече от половината от досега пролежалите болни. А фактът поражда съмнение, че Мадан харчи свои бюджетни средства за хора от други общини, макар техните такси да са завишени. Настанените пък в хосписа - повечето от които възрастни и тежко болни, се притесняват къде ще отидат след януари 2013 г., когато заведението ще затвори врати, защото тогава изтича времето за устойчивост на проекта. Сиреч спират парите. Но дотогава ОбС ще обсъжда бюджет 2013 на общината. И ще трябва да реши да продължи ли издръжката на хосписа през 2013 г. - с поддръжка на работните му места и социална функция или да го спре.
Александър АЛЕКСАНДРОВ

Няма коментари:

Публикуване на коментар