понеделник, 30 януари 2012 г.

ЗАРАДИ ХЛЯБА И УЧЕНИЕТО:ЖИВОТ НА КОЛЕЛА ЗА 1/4 В СМОЛЯНСКО

 
* 16 % от заетите и 25% от учащите пътуват всеки ден за работа и учене, някои дори хващат транспорт до място извън областта

За 11 129 лица, постоянно живеещи в населени места на територията на областта, мястото на работа или учене е в границите на страната, но се различава от мястото на обичайното им местоживеене. Сиреч 6 598 мъже и 4 531 жени пътуват ежедневно, сочат резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд, направено към 1 февруари 2011 г. Пътуващите с цел работа са 7 701 или 16% от заетите в областта 47 969. От тях 3 912 лица или 51% ходят на работа в друго населено място от общината, a 1 507 или 19% пътуват до друга община на областта. 2 282 или 30% хващат транспорт за работа извън Смолянско. Повечето от работещите в населени места извън областта са мъже - 1853.
Най-голям е броят на заетите от селата на общините - Смолян, Рудозем и Мадан, които ежедневно търсят транспорт за общинските центрове. В Смолян идват 806 лица, като най-много са от Смилян - 153. От Момчиловци пътуват - 129, от Търън - 95, от Влахово - 51, от Дунево - 32 и други. Към Рудозем от населените места на общината пътуват общо 816: от Чепинци -163, от Елховец - 153, от Войкова лъка и Рибница по 58 лица, от Сопотот - 57, от Пловдивци и Бърчево по 51, има и пътуващи от други села. Към Мадан от общината пътуват общо 358, от които 60 са от с.Средногорци.
По-малко са тръгналите на работа от селата в Неделино - само 26. От Средец са 8, от Върлино - 7 лица, от Гърнати и Козарка - по 3.
Най-много са пътуващите заради работата си от Смолянско към други населени места в България. От община Смолян са 442 лица и община Неделино - 367 лица, а най-малко - от община Борино - 66 лица.
Общо 3 428 лица или 25% от 13739 учащи се, живеещи постоянно на територията на областта, хващат автобус заради учене. Мъжете са 1 729, а жените са със стотина по-малко - 1 699.
Изследван е и транспортът - преобладаващите начини на придвижване на работещите и учащите е автобус - 4 883 лица. С лек автомобил пък пътуват 3 151. Рейсът е средството за жените - 2 780, а с лек автомобил - преобладават мъжете - 2 775. За 3006 от пътуващите това не е ежедневно.
Теодора ХРИСТОВА

Няма коментари:

Публикуване на коментар