събота, 22 декември 2012 г.

188 ХИЛЯДИ ТОНА РУДА ДОБИХА В МАДАН

РАВНОСМЕТКА

* 3 тона е среброто

инж. Велин Инджов
188 хиляди тона руда извади за година “Горубсо-Мадан”. Въпреки неблагополучието на първите три месеца, когато собственик бе Валентин Захариев и наложилите се принудителни 45 дни престой заради стачката  през март, миньорите опровергаха бившия си работодател, че са мързеливи. И приключиха успешно годината, добивайки ежемесечно средно около 18 хил. тона руда. И за декември, макар да е по-кратък месец и работата да приключва в петък, пак са заложени толкова по план, посочи инж. Велин Инджов, който от май месец е зам.- директор по производствените и технически въпроси. Очакванията са от тази руда да получим по 550 тона оловен и още толкова тона цинков концентрат, макар че никога те не са поравно, поясни той. 
От общо добитите 188 хил. тона руда за 2012 г., полученият концентрат е 5 700 тона олово и 6100 тона цинк. Оловният концентрат е по-скъп, от него се извлича среброто, което носи 30% от приходите на оловото, издава тънкостите на професията си, която упражнява от 1985 г., след завършването на Московския геолого-проучвателен институт, инж. Инджов. 3 тона е добитото сребро от концентрата на двата рудника в Мадан, “Крушев дол” и “Петровица”.
По план трябваше да добием 216 хил. тона руда, но заради трудните условия на работа през първото 3-месечие, въпреки упоритата работа на хората, не успяхме да наваксаме и да изпълним разчетите, вмята инж. Инджов.
Не сме спрели да правим и минно-проучвателни работи за разкриване на нови залежи и на двете находища - на “Крушев дол” и “Петровица”. Знае се, че в дълбочина имаме достатъчно руда, но първо трябва да се разкрият чрез удълбаване на шахтите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар