понеделник, 16 юли 2012 г.

5 ОТИВАТ ДЕЛЕГАТИ ЗА ИЗБОР НА НОВ ВСС ПРЕЗ ЕСЕНТА

*И в Смолян мнозинството магистрати застана зад уволнената съдийка Мирослава Тодорова 

* Магистратът не е над закона, вметна обаче председателят на Окръжния съд Любен Хаджииванов

Любен Хаджииванов

Вчера съдиите от съдебен район Смолян избраха единодушно своите делегати за общо събрание на съдиите на Република България. Събранието ще се проведе на 15-ти септември в зала 3 на НДК. Избраните са: председателят на Окръжния съд Любен Хаджииванов и председателите на Районните съдилища в Смолян и Мадан - съответно Тодор Деянов и Динко Хаджиев, както и съдиите от Окръжния съд Тоничка Кисьова и Елен Маламов. Смолянските магистрати ще участват в гласуването за излъчване на шестима съдии, които ще са част от съдебната квота в новия ВСС.
Тъй като изборът става в условията на безпрецедентен спад в доверието на ВСС, включихме точка в дневния ред на събранието, в която мнозинството от съдиите в съдебния район подкрепи отвореното писмо на ССБ в подкрепа на съдя Мирослава Тодорова, заяви още Хаджииванов. 12 магистрати подкрепят писмото, а 8 са на мнение, че в процес на висящо дисциплинарно производство и висящо производство на обжалване на решението на ВСС пред ВАС, ще изчакат развоя. Хаджииванов заяви, че въпреки гилдиината солидарност, съдиите не би трябвало да заемат страна. Мнозинството подкрепи позицията, тъй като голяма част от смолянските съдии припознават случилото се като натиск и разправа на кръгове извън съдебната система със съдия Тодорова. Когато гилдията застава зад един човек, трябва да е ясно принципните критерии какви са. Като съдии гледаме да изясним преди всичко фактите. Ясно е, че във всеки спор има две страни и когато засегнат е съдия, трябва да се чуе и другото мнение. То не е на ВСС, който налага наказанието, а на потърпевшите граждани, чието наказателно преследване е било погасено по давност и което е прекратено от Апелативният съд в София, подчерта председателят на Окръжния съд. Навлизайки в преценка на фактите, има ли забавяне на процеса, по чия вина е забавен, на обективни или на субективни фактори се дължи това, че в продължение на 5 години мотивите на една присъда не са били написани и се стига до погасяване по давност на процеса, каза още Хаджииванов. И зададе въпроса, колко е мислимото субективно натоварване на един съдия, което той може да носи, без да увреди права и интереси на страни и едновременно с това да е на ниво и да защитава правата и интересите на гражданите, както пише в Конституцията.
Консервативната позиция пък е - докато се изясняват положенията в дисциплинарното производство, да не вземаме страна от гледна точка на гилдийна солидарност.
Има стабилна практика на ВАС, че при дисциплинарните производства лицето, което е подведено под отговорност, има право да присъства и да изразява становища. Това право, когато е отречено на магистратите, които са били обект на дисциплинарна отговорност, наказанията им са били отменяни. Както се вижда, самата практика на ВСС не е еднозначна при случай на забавяне на дела. Наказанията при сходни периоди на забавяния варират от намаление на възнаграждението с 15 % до уволнение. За да е мотивирано становището на съвета, то трябва да е подкрепено с ясни аргументи, защо в случая на единия колега се намалява възнаграждението с 15% или се понижава в ранг, а в другия случай се налага най-тежкото наказание.
Ако излезем от конкретиката, че е засегната съдия Мирослава Тодорова, която е председател на ССБ, критик на правителството, тъжител по частно дело срещу министър Цветанов и стигаме до принципния въпрос, допустимо ли е в една правна система на страна в ЕС да има забавено производство по наказателно дело в продължение на 5 години? Трябва първо на това да си отговорим, какво дължим ние като съдии на данъкоплатците и на хората, които ни плащат заплатите на практика. И след това да търсим своите права, отбеляза Любен Хаджииванов. И подчерта, че ако той е бил на мястото на съдия Тодорова и му е констатиран такъв пропуск, нямало да чака съвета да го освободи, а щял да си подаде оставката сам. Не случайно мястото на съдията в залата е по-високо, защото от него се очаква повече. И в морално и в професионално отношение, той трябва да е пример на гилдията.
Скандаът се случва в период, в който Съдебната система трябва да излъчи свои представители във ВСС. Неминуемо този скандал влияе върху процесите на избор и до голяма степен определя какви кандидатури ще бъдат издигнати, какви хора ще бъдат гласувани да представляват съдебната квота. Изключително е комплексен въпросът, когато става въпрос за натовареност и затова, преди да се тръгне към търсене на дисциплинарна отговорност, ВСС трябва да отговори на следните въпроси: кадрово обезпечаване на натоварените съдилища, материални условия за нормални условия на труд, определена норма на натовареност. Когато се тръгне към едно дисциплинарно производство, първото нещо, което трябва да се провери, дали не е погасено по давност. Когато става въпрос за едни забавени мотиви, съдията чете присъда, 15 дни след това обявява мотивите, 3 години след това се погасява възможността за това нарушение, ако не ги е написал, той да се преследва дисциплинарно. Съставът на съвета и по-конкретно дисциплинарната колегия при толкова квалифицирани юристи и толкова хора с академично минало, е трябвало да проверят първо това - дали не е изтекла давността, преди да санкционират Тодорова. От друга страна обаче, съдията не е над закона, това е основен постулат, вмята още Хаджииванов. Но признава, че Мирослава Тодорова заслужава уважение за критиките и недъзите, които сочи, че има съдебната власт.
Орлин КИСЬОВ

Няма коментари:

Публикуване на коментар