сряда, 16 май 2012 г.

ОБЩИНАТА АБДИКИРА В ПАМПОРОВО

ВРЕМЕННИТЕ ОБЕКТИ ОТИВАТ В МЗ


* Част от търговците карали без разрешителни последния зимен сезон      * Къде сте плащали такса смет и данък сгради, попита пък общинският финансист Венера Аръчкова снощи - на обществено обсъждане за промяна на наредбите                                                                                                           * Свалиха наемите на общински земи и разграничиха град и село при такса за ПУП                                                                                                            * Общинските гори да се стопанисват от предприятието на Южен централен район, с това продължава централизирането на горите...и сечите, напомнят за изтъргуваната на куп централно дървесина от всички ДГС-та в областта

Замфир Копчев, Мариана Цекова и Венера Аръчкова

Временните обекти на територията на Смолянска община в курорта Пампорово първо да си уредят документите с Министерството на земеделието, а после в общината. Това стана ясно вчера след обществено обсъждане в залата на ОбС-Смолян, на предстоящите промени в наредбите, които ще приемат общинарите.
Какво ще става с преместваемите обекти, при тази безработица те дават хляб на много семейства, общината ще застане ли зад нас, попита Петко Колев, който стопанисва чайна под Снежанка, след като разбра, че курортът влиза в 1-ва зона в ограничителен режим, съгласно чл. 10 от наредбата, която ОбС ще приема.
Отворени сме към хората, общината ще ви подаде ръка, но принципал е министърът на земеделието, напомни Марияна Цекова, завеждащ Общинска собственост в Смолян. Тази собственост е държавна и МЗ трябва да поиска схема за поставяне на обектите, ние сме само трета страна, поясни секретарят Замфир Копчев.
С което недвусмислено показа на 4-мата собственици и наематели на обекти в курорта, че разрешителните вече са в ръцете на държавата, не и на Смолян. Стана ясно и че този декември обектите са работили без разрешителни, каквито получават всяка есен година за година от Общината.
Е, някои са имали, разписани от предишния главен архитект, ако са били за по-дълъг период, вметна още Копчев.
Да ви попитам колко от вас, които сте с обекти по чл. 56, сте регистрирани в НАП и плащате местни данъци и такси, каза пък финансистът на Община Смолян Венера Аръчкова, намеквайки, че е обществена тайна - временните обекти да не внасят такива такси.
Корекция в наредбата за отдаване под наем на общински имоти предлага още общината, позовавайки се на две нови министерски заповеди на Мирослав Найденов. Стойностите отиват драстично надолу заради обедняване на населението. И в отговор на подкрепата, която хората са дали на кмета Мелемов, както подчерта Цекова. 20 лв. за дка нива, 7 лв. - за ливада и 6 лв. за пасище ще плащат наемателите на общински имоти.
В същото време общината регламентира и такса от 5 лв. плюс ДДС за онези, които получават от нея съдебни решения, призовки и т.н., за да си покрива куриерските разходи.
Цените за ПУП и инвестиционни намерения пък да се диференцират на градски и селски поиска общинският съветник Димитър Кръстанов. За града за жилища е 2 лв. на кв. м., но не по-малко от 75 лв., а за селата по 1 лв. и долен праг 40 лв. на кв. м., както обсъждали с колегите му арх. Каджебов и арх. Тодоров.
Има села, които са доста по-устроени, отколкото райони в града, нека се диференцират зони за това нещо, предложи бившият общински съветник инж. Илия Сбирков пред петнадесетината души, дошли на обсъждането. Голяма част от които са по работа - журналисти, чиновници или общински съветници.
Неочакван спор се разрази по промяната на наредбата, касаеща стопанисването на общинските гори. Визираното в текста предложение - предприятието Южен централен район да стопанисва горите на Смолян, бе подложено на обструкции от инж. Сбирков с мотива, че общината има право да избира между 4 форми на стопанисване, а не сама да ограничава правата си с фиксиране в наредба.
Според закона над 1500 хка ал. 1 и т. 1 и т. 2 , сочат, че това може да го прави общинска горска структура, общинско предприятие или Държавно горско стопанство или Държавно ловно стопанство въз основа на договор, цитира горския закон Цекова. Но в момента горите на Смолян са под тази граница, а новото актуване, което се прави в областната управа няма да е готово скоро, за да подминат тази граница.
Да се визира в наредбата Южен централен район, към който принадлежат всички горски стопанства в Областта, призова инжерен-лесовъдът Елин Лилов, който поради работата си най-малко е в конфликт на интереси по въпроса. И напомни, че инж. Сбирков не бил в час като пенсионер. Изключвайки останалите възможности от гласуване обаче, наредбата изземва функциите на ОбС сам да се разпореди с общинските имоти - гори. А и всички помнят как Южен централен район изигра ан блок тазгодишните сечи в горите на всичките горски стопанства в областта, централизирайки тази дейност. И то на стойности далеч по-ниски, отколкото вземаха държавните горски стопанства от частните фирми в региона. Ако ОбС приеме тази наредба и общинските гори ще отидат в кюпа, коментират запознати, което съвсем ще централизира бизнеса с дървесина. А при толкова бедно население в Родопите, когато кубикът за зимата удари стотачка, едва ли някой ще се сети, че поне общинските гори е можело да дават по-евтини дърва за местните хора.
Анета ТОДОРОВА

Няма коментари:

Публикуване на коментар