събота, 2 февруари 2013 г.

СВАЛИХА КМЕТСКА ГЛОБА НА ОВЧАР


НАДПРЕВАРАТА
Районният съд в Чепеларе отмени наказателно постановление, издадено от кмета на Общината Тодор Бозуков, с което е санкциониран овчар. Градоначалникът е вменил на човека нарушение на член 31, ал. 1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество, сочи решението на магистратите от 22 януари. Според наказателното постановление на 11.09.2012 г. овцете на Н.Д.С. "свободно и безстопанствено опасват ловни ниви в местности на Чепеларе, стопанисвани от ловна дружина. Само, че овчарят бил засегнат от факта и сочи, че животните му никога не са пасли в нивите на ловната дружина, а и винаги са придружавани от него при паша. В същото време пастирът обяснява, че тези имоти са със съборена ограда, при което животните имат свободен достъп до тях. И моли Темида да свали санкцията му.
Съдът пък намира, че при издаването на наказателното постановление е допуснато съществено процесуално нарушение, което е основание за безусловната му отмяна. Дори сочи, че чл. 35, ал. 1 от ЗОСИ визира забраната за преминаване "през чужди земи, засадени със селскостопански култури, трайни и цветни насаждения, освен при установено право на преминаване". Така според Районният съд, административнонаказващият орган - кметът, е следвало да процедира по реда на чл. 39 от ЗОСИ, вместо да създава собствен процесуален ред, комплиран от два закона и една наредба на ОбС-Чепеларе. Отделно пък в самото съдебно заседание се установило, че актосъставителят практически не е констатирал нарушението. Затова съдът отменя като незаконосъобразно наказателното постановление от 22 ноември 2012 г. на кмета на Чепеларе. Което ще рече, че пастирът е прав и глобата ще му се размине. 
Теодора Христова

Няма коментари:

Публикуване на коментар