четвъртък, 7 февруари 2013 г.

СВ. ЙОАН РИЛСКИ ПАЗИ РУДНИЦИТЕ В ЕРМА


ИКОНА ДАРИЛ ИЛИЯ ПАВЛОВ

Карамфил Йосифов пред иконата
Св. Йоан - Иван Рилски пази рудниците в Ерма река. Небесният закрилник и покровител на българския народ е взел под закрила и мините в Златоградско. Свидетелство затова е иконата му, подарена на миньорите от Илия Павлов по време на церемонията през 2002 г., когато той придобива мините на “Горубсо-Златоград”. Едва ли  собственикът на “Мултигруп” е предполагал каква огромна енергия носи късчето дърво с чудотворния образ на светеца, основател на Рилската обител, наричан още приживе - по време на управлението на Борис I, земен ангел и небесен жител.
Иконата поставихме в помпения комплекс, но през 2004 г. заради многото дъждове, помпите не успяха да поемат водата в галерията, скъсват се цилиците и водата залива всичко. Откачва иконата от стената, но тя не потъва, а плува. Влязла е в кабинката на помпиера. Там я намерихме, след като свалихме нивото на Н2О и подсушихме галерията, разказа случката началник-участъкът Опитно-промишлено осушаване Карамфил Йосифов И заключва философски : “Нищо случайно няма!”.
Само малко късче дърво се е отчупило от долната част на рамката на иконата, но образът на светеца е цял и непокътнат. А е можело тотално да изчезне из огромните лабиринти на галериите затрупана от кал и метални и дървени части от съоръженията, които са плували навсякъде.

Няма коментари:

Публикуване на коментар