събота, 2 февруари 2013 г.

СМОЛЯН ИСКА ПИСТИТЕ НА ПАМПОРОВО

НА ПРИМА ВИСТА 

Кметът Мелемов и председателят на ОбС Топов

* Мнозинството в ОбС адмирира идеята... 

 

* Не прие обаче новата наредба за обектите и рекламите, за да не върне циганията и ламарините
Смолян иска пистите в курорта под Снежанка, вземайки имотите, върху които са разположени, от министерството на земеделието и храните. Предложението затова мина на прима виста на заседание на ОбС в четвъртък, а докладната бе внесена същия час преди самата сесия. Заради нея дори не стана ясно дали дневният ред гласуват общинските съветници или приемат вкарването на докладната като последна 21 точка.
Никой от присъстващите 24 от общо 29-те общински съветници, обаче не оспори на председателя Филип Топов претупването и не поиска отделно гласуване - за дневния ред и за внесената нова докладна. 
"Община Смолян има намерение да увеличи общинската си собственост в курортните зони на територията на землищата на гр. Смолян и с. Стойките. Върху една голяма част от имоти, които желаем да придобием са изградени писти и съоръжения в периода от 1950 до 1986 г., като основна част от тях са разположени върху земи Държавен поземлен фонд и по начин на трайно ползване са регистрирани в кадастралните карти като мери и пасища. С осъществяването на тези ни намерения в един бъдещ период, Общината ще има възможност да управлява и развива по-добре туристически и спортно-рекреативни дейности в тези територии, което е от ключово значение за населението в региона." Това са мотивите от докладната на кмета Николай Мелемов, в която са описани 18 имота, които се искат за безвъзмездно придобиване като собственост от Министерството на земеделието и храните. Парчетата земя са с различни размери - от 1 597 кв. м най-малкото до 277 141 кв. м - най-голямото. И са в землищата на Смолян и село Стойките. 
Защо се прави това, попита на заседанието общинският съветник от БСП Милко Гавазов. И посочи, че той си има свое обяснение, което е очевидно. Но иска да получи отговор от вносителя - градоначалник. Има ли уверения, че това е възможно и с кого е водил разговори по въпроса, зададе още ред други питания той към управника.  
Съоръженията върху имотите са на "Пампорово" АД, пистите под тях пък се ползват за ски цели, така че едва ли може някой друг да сложи ръка върху тях, коментираха запознати. И развиха версията, че ако общината получи имотите, които се водят пасища ще може лесно да преобърне собствеността им и след време, вероятно до края на кметския мандат, да ги продаде или отдаде безвъзмездно под наем, така че те да идат при "истинския" си стопанин.
Официално обаче общинските съветници адмирираха идеята, която дава шанс за развитие на туризма. И мнозинството вдигна ръка "за". Най-малкото заради възможностите за поставяне на временни обекти - чайни, каравани и т.н. Докъде ще стигне цялата работа, ще покаже бъдещето.
Затова пък изменената наредба за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи не мина заради пропуски в текстовете. Това визира бившият областен управител и настоящ общински съветник инж. Димитър Палагачев. Да погледнем какво са решили комисиите и най-вече водещата - по ТСУ. Да вкарате наредбата в ред и на следващо заседание да я приемем, предложи той. Да се подготвят, сега няма някой тепърва да ходи да чертае - визира той несвършеното според него от администрацията. Къде ви е главният архитект, с кого да коментираме, поразсърди се още Палагачев. Част от текстовете са в колизия с ТСУ - гледали сме ги с арх. Каджебов, арх. Тони Тодоров и с Димитър Кисьов, визира колегите си общински съветници, той.
Щом е толкова зле, да си остане старото положение, отсече пък градоначалникът Мелемов. Докато арх. Тодоров му напомни, че от 2000 г. общината се мъчи да вкара в ред преместваемите обекти, а сега с измененията в наредбата се разгражда всичко и ще станем град с бараки и ламарини. А който е инвестирал в малкия бизнес ще загине, защото не може да си избие вложените инвестиции, разви идеята си архитектът.
Аз съм съгласен вие да я разработите, предложи пък градоначалникът и се усъмни дали и повторно ОбС ще приемат наредбата. Общинските съветници му отказаха предложението обаче. А и колегата им Данчо Киряков вметна, че от 2000 г. насам има подобрение - няма ги бараките. През тези години се продаваха терени и се обособяваха обекти с постоянен статут, добави той. В крайна сметка  Мелемов си оттегли докладната, за да се доработи.          
Ани Любенова   

Няма коментари:

Публикуване на коментар