събота, 19 януари 2013 г.

СЪВЕТНИЦИ ИСКАТ РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ* 1 млн. 200 хил.лв. на година ни излиза чистенето на Девин от софийската фирма, а още плащаме двата МАН-а, дадени й без наем за ползване, едногодишният срок пък, в който е трябвало да направи детски площадки и да оборудва спирки в града, е изтекъл отдавна, мотивира предложението в докладната си към ОбС общинският съветник Здравко Чепишев   

Живко и Здравко Чепишеви
 Общински съветници настояват за разваляне на договора между Община Девин и столичната "Астон сервиз", която чисти града и депонира отпадъците на сметището в Барутин. Контрактът е неизгоден, извършената услуга е завишена многократно - 122.51 лв. за тон, сочи в докладната си записка към членовете на ОбС-Девин, техният колега Здравко Чепишев. И вмята, че дори по направеното допълнително споразумение с 3% намаление на цената за тон, която става 118.83 лв., отново има многократно завишение. Според него има неправилно калкулиране на цената за сметосъбиране и сметоизвозване, депониране на ТБО в депа за битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в община Девин. Според експерти реалната стойност била около 70-80 лв., а ние плащаме към 1 млн. 200 хил.лв. на година, което дори в предходни времена, когато девинското БКС извършваше услугата ни струваше  260 хил.лв. на година, съпостави Чепишев. 
Той е открил и нарушение на Закона за общинската собственост - наем за двата общински МАН-а се е вземал в размер на 1000 лв. само през първата година на 4-годишния договор - през 2010 г. А после фирмата ползвател - "Астон Сервиз", само заплащала разходите по поддръжка на машините. Те обаче дори не са изплатени и общината продължава да внася пари затова, вмята пък ОбС-председателят Живко Чепишев. И сочи, че това нарушение го има вписано и в акта на финансовите ревизори, проверили общината.
В контракта извън 122.51 лв. на тон за сметосъбиране и сметоизвозване, са записани и отделни цени за товарене и разтоварване на строителен отпадък до местността Яза в Девин - от домакинствата в града и кв. Настан, цената е 10.75 лв. на куб. без ДДС. Отделно пък за ръчно метене на територии за обществено ползване има вписана цена 7.01 лв. за дка без ДДС., а за механично почистване стойността е 247.65 лв. на машиносмяна. За миене пък стойността е пак отделно - 42.09 лв. за дка.
За да настоява с докладна за едностранно разтрогване на Договора, Здравко Чепишев се базира и на неизпълнените от столичната фирма клаузи от договора. А именно в едногодишен срок "Астон Сервиз" е трябвало да изгради детски площадки за 2400 лв. и спирки за 3000 лв. Допълнителна клауза пък е да купи съдове за ТБО за 8400 лв. с ДДС.
Няма да останем без сметосъбиране и сметоизвозване, имаме техника и общински фирми, които могат да поемат услугата, а и ще свалим промилите смет, които са едни от най-високите в България, категоричен е и Живко Чепишев.

Анета Тодорова

Няма коментари:

Публикуване на коментар