петък, 18 януари 2013 г.

НОВИ ПРОХОДКИ ЩЕ СЕ ПРЕКАРВАТ НА "ПЕТРОВИЦА" И "КРУШЕВ ДОЛ"


Нови проходки на различни хоризонти ще се прокарват в двата рудника на "Горубсо-Мадан" - "Петровица" и "Крушев дол". Две от тях ще са на първата мина на 6.68 и 8.65, а на втората мина ще са три - на 5.50, 6.00 и 4.50 метра. Като подходът и на двата рудника е на 865 хоризонт, вмятат от дружеството в Мадан.
Очаква се след средата на годината добив да има и от новоотвореният рудник "Върба-Батанци. В него още от есента вървят възстановителни дейности над земята в административния корпус на разкомандировъчното и спомагателните поделения. А под земята форс на водоотлива ще се даде едва през пролетта след като мине пълноводието на реките.
"Горубсо-Мадан" е най-големият работодател на територията на Смолянска област. Запазваме работниците си и дори ги увеличаваме, отбеляза инж. Сергей Атанасов. 680 работят в двете действащи мини в Мадан и помощните звена към тях, петнадесетина са в третия рудник, 45 пък са в охраната на цялата собственост на предприятието. Отделно са и 115-те човека от РОФ и тамошните помощни звена като хвостохранилище, стол и др.

Няма коментари:

Публикуване на коментар