четвъртък, 17 януари 2013 г.

ПОВЕЧЕ ОТ МИЛИОН ЛЕВА ВЛОЖИЛО "ГОРУБСО-МАДАН" В РУДОЗЕМинж. Сергей Атанасов

Един милион лева и 200 хил.лв. е вложило за половин година "Горубсо-Мадан" в Рудозем. Второто полугодие се е оказало положително за рудодобивното предприятие, което има флотационна фабрика в пограничния град. Над половин милион сме вложили само в надграждането на хвостохранилището, изчисли изпълнителният директор на дружеството на инж. Николай Вълканов и инж. Никола Добрев, инж. Сергей Атанасов. Почти толкова са влезли и в неотложни ремонти, извършени и в самата РОФ, ръководена от инж. Венко Димитров. Или оборудването, което по времето на предишния собственик Валентин Захариев е било напълно амортизирано и негодно за работа, е подменено напълно. За да заработят и 4-те мелници на флотационната фабрика.
115 човека работят в РОФ на 3-сменен режим на работа. А новото оборудване ни помогна да подобрим производителността, защото имахме натрупана непреработена руда на "Рудметал" към 15 хил. т. още към лятото, заяви още инж. Атанасов.
От есента поетапно тя се преработва. 33 хил. тона рудни късове са минали през РОФ за месец ноември, като 18 хил. т. от тях са на маданското дружество. За месец декември пък заради многото почивни празнични дни,са преработени 29 хил. т.            

Няма коментари:

Публикуване на коментар