събота, 19 януари 2013 г.

НАЙ-ДОБРИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ-ОБОГАТИТЕЛИ СА В РОФинж. Ирина Фьодорова, Присто Башев и Ферфат Чаушев от Рудоземската обогатителна фабрика
Най-добрите специалисти са в Рудоземската обогатителна фабрика. Без да са доктори на науките, те са професори в занаята си, не скрива хвалбите по адрес на колегите си работници гл. технолог на флотационната инж. Ирина Фьодорова докато ни развежда из светая светих на преработвателната фабрика.
За второто полугодие на годината са подменени конвейерните ленти на 6-ти, 3-ти и 4-ти въздушен конвейер в трошачно отделение, вмята шефът на фабриката инж. Венко Димитров. Ремонтиран е въженият питател. В мелнично отделение са сменени всички облицовки на мелниците и всички захранващи транспортни ленти, които водят към отделението. Във флотационно са подменени роторите и статорите. Поставени са и 2 нови въздоходувки , а във филтърното отделение се възстановява резервният сгъстител с нова мембранна помпа. Това са само част от капиталовложенията на РОФ, реди ги още инж. Димитров.
А Хайри Саитев - бригадир на трошачно ни показва подменените питатели на бункерите. Той има 34 години във фабриката, все първа категория. Пред пенсия е, но от тук не смятат да го пускат, защото добре ръководи 3-те смени от по 5 работници.
След подменените облицовки на мелниците в мелнично отделение, вече пестим реагенти и еленергия, а имаме и по-голяма производителност, обяснява още инж. Ирина Фьодорова, дошла със съпруга си тук в далечната 1986 г. веднага след завършването на Ленинградския минно-геоложки институт. И не скрива, че нейни преподаватели - все руски специалисти са строили и оборудвали фабриката през 50-те години на миналия век. Затова с гордост тя сочи и табелката, поставена в тяхна чест върху фасадата на РОФ.
И 3-мата ни бригадири на мелнично - Рамзи Моллов, Севдалин Кутузов и Красимир Караджов, са много добри специалисти, от години са във фабриката, сочи гл. технолог. Тук работи и Златко Салачков, който от 1.5 г. е оператор на мелница. 
При 4 работещи новооблицовани мелници и редовно зареждане на стоманените топки на ден производителността ни е 1440 т. руда, изчислява още инж. Фьодорова, която е била и технолог при строежа на трансграничния пътя - Рудозем-Елидже, направен преди около 3 години, но пак се е върнала във фабриката. 
От нова година концентратът от 1100 т. план ни е качен на 1200 т. заради по-големият добив на миньорите и по-високото съдържание на олово и цинк в рудата.
Като има материали лесно се работи, отбелязва  механикът Христо Башев, който по думите на инж. Фьодорова е доктор на цялото отделение и знае всяко зъбно колелце на мелничното отделение, не случайно тук е вече 30 години.  
И най-важното, че редовно си получаваме заплатите, отбелязва и мелничарят Ферхат Чаушев, който от една година е в отделението на фабриката, но общият му стаж е 36 години.
Имаме цели семейства, които дават труда си във флотацията, отбелязват от РОФ. Съпругата на Христо Хава Брахимбашева е флотиерка тук от 10 години, преди това е била в козметичната фирма "Рубела". Същото важи и за бригадира на шлосерите Реджеп Мичинов, който ремонтира флотационните машини от 15 години, а съпругата му е също тук, но е в друга смяна флотиер.
Синдикалистът Красимир Якимов, който е началник-смяна е сред най-младите. И ни показва каква нова помпа ще се инсталира до мембранните помпи във филтърно отделение, за да се възстанови първи цинков сгъстител. А колегата му Румен Кайлицки - бригадир на филтърно отделение, показва как се чистят ножовете на вакуумния барабан. И той е тук от 40 години. С приемните бункери се занимава Бинка Дерменджиева, тя е филтърджийка от 30 г.
Големи професионалисти са всички и дават добро качество и количество дори и при старият собственик, когато не ни достигаше нито техника, нито условия за работа. Благодарение на огромния опит на колегите, сме давали много добри резултати и тогава, затова казвам, че всеки от тях е доктор на своите науки, обяснява с гордост инж. Фьодорова. И отбелязва човешкия капитал, с който разполага флотационната. Не случайно на нея от години възлагат да развежда из РОФ новите работници или пък студенти от минно-геоложкия институт, за да ги запали за науката на обогатяването.

Анета ТОДОРОВА

   

Няма коментари:

Публикуване на коментар