петък, 25 януари 2013 г.

НАЙ-ПЕРСПЕКТИВНИЯТ УЧАСТЪК Е "МЪРЗЯН"


инж. Евтим Евтимов
Най-перспективният от трите участъка на рудник "Ерма река" е  участък "Мързян". Това показват последните добити количества оловно-цинкови руди. До миналата година най-богат бе участък "Андроу" със сумарно съдържание на олово и цинк 6%, но от тази година "Мързян" го изпреварва със сумарно съдържание 6.60%, посочи изпълнителният директор на "Горубсо Златоград" инж. Евтим Евтимов, чийто житейски и професионален път е изцяло свързан със залежите на руда в Ермореченският минен басейн.
Заслуга за увеличената производителност на труда пък в същия участък има внесената миналата година нова машина - челен товарач марка LH-201  от фирма "Сандвик", а подобен товарач е планирано тази година да влезе и в участък "Андроу".
инж. Евгени Михайлов
Донякъде може да се приеме, че има надпревара между    отделните участъци. Причината е, че вътрешните правила за работната заплата регламентират възнагражденията пряко да се влияят от това добитото количество метал да бъде с най-малко вложени човеко-смени, обясни техническият директор на дружеството инж. Евгени Михайлов. С него сме екип и от една година и половина толкова добре сме се сработили, че мога да кажа, че добрите резултати в  добива на "Горубсо-Златоград" се дължат и на успешния ни тандем, сочи още инж. Евтимов. Той сочи, че от приватизацията на "Горубсо-Златоград" или реално от 22 април 2002 г. тук е настъпила пълна реформа с ориентираност към пазарно стопанство. Част от тази реформа е превръщането на доскорошните рудници в участъци, сиреч с една административна шапка и един битов корпус. На "Южна Петровица" работят 74 човека, на "Мързян" са 87, а на "Андроу" - 79. Всички са на 3-сменен режим на работа, а най-голяма по численост е 1-ва смяна. Администрацията заедно с помощните звена, водоотлива и с работниците от ЕОФ наброяват едва 51 души, изчисли още инж. Евтимов, който на 20 март 1972 г. е стъпил за първи път на Ерма река. И почти целият му трудов стаж е тук.  
800 тона на ден руда вадят 3-те участъка, отбелязва инж. Евгени Михайлов. Той пък е родом от едноименното село, а първият му работен ден е също тук, но на тогавашния рудник "Стефан Стефанов" (сега наречен "Андроу"), но в далечната 1986г.
15 хиляди тона руда добиваме месечно, а за година това прави 180 хил. тона от 3-те частъка, вмята още инж. Михайлов.
Е, "Горубсо-Златоград" е имало и доста по-големи обеми, но постигани с много по-голям екип. 2800 души са изкарвали хляба си тук  преди 1990 г А добивът от 4-те действашщи тогава рудника е бил  990 000 т. годишно.
"Горубсо-Златоград" има достатъчно залежи за още 30 години. От тази година ще вкараме нова добивна сонда за участък "Мързян", който е с най-много запаси и това ще покачи производителността на труда, вмята инж. Евтимов.
 Ще отворим още един хоризонт - 465  на същия участък, който ще бъде на 50 м под най долния действащ хоризонт, добавя техническият директор на предприятието. Най-важното, на което обаче залага "Горубсо- Златоград " са хората. Затова от ръководството не пропускат да обяснят и кой са най-добрите бригади, отличили се през изтеклата 2012 година. Най-добрата проходческа бригада е на Марин Замфиров, която прокарва 84 метра проходка хоризонтални галерии средномесечно. 7 човека са неговите момчета, отбелязва инж. Евтимов. За вертикалните проходки най-добра е бригадата на Симеон Моллов. Наистина тук е по-тежко, но пък е механизирано, вмята инж. Михайлов. Най-голям обем отбойка - сиреч отбиване на руда, дава бригадата на Златко Кьоров. И напомнят, че най-важното тук е безопасността на работа, не случайно 7 години от трудовия стаж на инж. Михайлов са губят в Инспекцията по труда в Смолян, където е работил от 2003 до 2010 г. Така, че като специалист стоял от двете страни на барикадата е наясно и с желанието за по-голяма производителност, но не за сметка на правилата за безопасност под земята.
А работниците на рудник "Ерма река" не скриват, че тук никога не са закъсвали нито за бургии, нито за каквито и да е други материали, необходими им в работата, както чуват, че се случва в рудниците на други фирми.

Анета ТОДОРОВА

Няма коментари:

Публикуване на коментар