сряда, 20 юни 2012 г.

ИМА ЛИ ОбС-ДЕВИН ПРЕДСЕДАТЕЛ И КОЙ Е ТОЙ?

Областният управител инж. Стефан Стайков пуща заповед, с която обяви за незаконосъобразни 4 от решенията на ОбС-Девин, взети на заседанието от 22 май. Става дума за решенията, с които са предсрочно прекратени правомощията на председателя, избран е нов председател, предсрочно са прекратени правата и на двамата зам.-председатели на ОбС, и последващото решение, с което са избрани новите заместници. Според мотивите, изложени в заповедта на областния, нямало конкретика на случаи на неизпълнение на задълженията на председателя, не се знаело в какво се изразява провинението му, къде е действал неправомерно и т.н.
Едва ли е точно така, защото, ако се свали записът от самото заседание, съвсем ясно ще се чуят мотивите, с които бе свален председателят Михаил Дамянов. Та се наложи след всичко, изчетено от Живко Чепишев, бащата на председателя Илия Дамянов пред всички да възкликне, че ако се налага, направо да дадат сина му на съд. А жена от залата - Мария Пейкова, да заяви, че вероятно съветниците са имали агенти по петите на Дамянов, че така добре да го обрисуват в неговата дейност. И ако е бъркал,защо не са му казали, а са го оставили да бърка. Или с две думи, ако всичко е било по мед и масло в ОбС под ръководството на Михаил Дамянов, защо се е стигнало до тези реплики на самото заседание.
Според областния управител не се налагало и предварително изпълнение на взетите решения - т.е. веднага встъпване в длъжност на новия председател и заместници, освен в случай, когато се отстояват важни държавни и обществени интереси. А не е ли неотложно пресичането на “пазаруването”, правено от тогавашния ОбС-председател, за което излязоха смехотворни фактури с касови бележки за цигари, ядки и уиски. Да не припомняме и от чия фирма са фактурите. Вярно е, че ОбС няма нужда да вдига ръка и да гласува от коя фирма да се пазарува, но е неморално и най-малкото има конфликт на интереси, ако е от тази на жена ти, сочат още в Девин.
И ако всичките 90 решения, които се дават за пример, че са взети от новия ОбС без областният управител да ги е връщал, защо на сегашния председател му се налага скоропостижно да пререшава решение чак от март месец?
Вярно е, че според чл. 32 ал. 3 от ЗМСМА - областният управител може да оспорва всички актове на ОбС, но практика на Върховният административен съд от 7.01.2011 г., сочи, че решения на ОбС, с които се прекратяват предсрочно правомощията на председателя, не подлежат на контрол за законосъобразност пред съда. Причината е, че “за председател се избира един от общинските съветници, който има само организационни функции и представителна власт, съгласно чл. 25 от ЗМСМА и при предсрочно прекратяване на правомощията му си остава общински съветник”, напомнят в решението си магистратите. Сиреч тези му права, които са му делегирали неговите избиратели, остават ненакърнени. А и “изборът на ОбС-председател няма характер на административен акт по смисъла на чл. 21 от АПК”, че да може съдът и най-малко пък областният управител да не го приеме. И да иска спирането му. “Изборът на ОбС-председател е право и въпрос на политическа воля и на целесъобразност на съответния ОбС като орган на местно самоуправление, която воля не може да бъде контролирана от съда”, сочи още определението на съдия Мария Костова от ВАС.
КАКВО ЩЕ СТАНЕ В ДЕВИН?
Пак според ЗМСМА заповедите на областния управител могат да се обжалват пред съответния административен съд. С жалба от вчерашна дата, настоящият председател Живко Чепишев го е направил. Според него решенията са взети на законно заседание с мнозинство от 9 общински съветници. Само че областният управител на Смолян в противоречие с Европейската харта за местно самоуправление - чл. 3,4 и чл. 7, Конституцията на РБ и ЗМСМА се е намесил в заседанието, сочи още обжалващият. И цитира изявлението на Стайков, в което заседанието е наречено цирк. Според Чепишев това поражда съмнения за предубеденост и заинтересованост от страна на инж. Стайков. И е нелогично след спор, в който той е взел страна, да издава заповед, в която като представляващ институция да е безпристрастен. Според Чепишев “в 18 точки са посочени конкретните нарушения - неизпълнение на решение на ОбС с точно изписване на докладни за невнасяне на материалите, липса на контрол и прозрачност при изразходване на представителните пари от председателя на ОбС с точно посочване на фактурите, с номер, дата и размер, с еднолично разпореждане на общински средства без представителна власт /договор от 01.05.2012 г. и др. конкретни нарушения.”
Той напомня и че да се подмени председателя и заместниците му, се иска само наличието на 9 общински съветника да гласуват тайно, както е и в случая. А, прекратяването на правата на заместник-председателите се засягат само организационните им функции, а не и техните лични права и интереси като общински съветници, така че вотът на населението не е засегнат по никакъв начин.
Докато заповедта на областния управител ограничава правомощията на колективния орган, който сам избира ръководството си, сочи още Живко Чепишев. И намира незаконосъобразност в заповедта на инж. Стайков:
1. Липса на компетентност (областният управител не може да връща или оспорва решения на Общински съвет, където няма характер на административен акт на чл. 21 от АПК.
2. Съществено нарушение на административно-производствени
те правила / грубо вмешателство на областния управител в работата на ОбС-Девин за промяна на ръководството/.
3. Противоречие с материално-правните разпоредби- чл. 21 от АПК...
4. Несъотвествие с целта на закона - по ЗМСМА и др., че единствено в правомощията на ОбС е да решава какви организационни промени в състава на ръководството да извърши.

С това настоящият ОбС - председател моли Административния съд да спре заповедта на областния като незаконосъобразна.
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ
ОбС може да отмени, измени или да внесе за ново обсъждане върнатия акт. В правомощията на ОбС е да прегласува решението си. А областният управител, ако не е съгласен с него, може да заведе дело в Административния съд и да оспори пред съда взетото повторно решение. Така за едно и също нещо ще станат две дела. А съдът, въпреки настоящата практика на ВАС - да не иска да бъде арбитър срещу волята на мнозинството общински съветници, ще се чака той да реши кой е ОбС-председателят в Девин.
ЗАЩО ДА СЕ ПРОТАКА НОРМАЛНАТА РАБОТА В ОбС?
Не ни е желанието ние да ходим по съдилища и да се протака нормалната работа на Общинския съвет, категоричен е Живко Чепишев. Веднага след избора обявих, че съм председател на всички колеги. Канил съм ги да дойдат и да работят, и сега очаквам същото от тях, макар че имахме проблеми с някои, които не си вдигат телефона. Ще използвам всички възможни начини да ги уведомя за редовното заседание, което трябва да се проведе на 18 юни. Тогава освен въпросът за болницата, който се блокира, ако не работи Общинският съвет, ще избираме и председател на комисията по здравеопазване заради оставката на д-р Бинка Иванова, напомни той.
Остава да видим развоя на сагата
Въпрос на чест и достойнство е на 8-те общински съветници да дойдат и да отстояват онова, за което са ги пратили избирателите им в ОбС. Но могат и да си играят на нацупени, и сърдити, че не са заместници, председатели и нещо, кой знае какво голямо, каквото явно някои имат амбицията да бъдат. Макар че измежду 9-те на 22 май не видяхме да има някаква натискация нито за председателския пост, нито за заместническите. А редовете в т.нар. обръщения до ОбС-председателя и кмета, са показател, че 3-мата подписали го общински съветници приемат, че Девин има друг ОбС-председател, след като не е Дамянов. Но са и показател за съжаление за една друга култура, която без факти засяга личния живот на един градоначалник, с когото ще им се наложи да продължат да работят. И да стоят на една маса, най-малко на заседание на ОбС.
Анета ТОДОРОВА

Няма коментари:

Публикуване на коментар