сряда, 17 април 2013 г.

КАТО ЛЕКАР ЗНАМ ДИАГНОЗАТА НА ВРЕМЕТО И МОГА ДА ГО ЛЕКУВАМИнтервю с д-р Нина Шехова – кандидат за народен представител в 22 МИР от листата на Коалиция за България


Като лекар и кандидат за народен представител от левицата, аз съм убедена, че имаме крещяща нужда от по-добро и достъпно здравеопазване във всяка точка на България. Необходимо е да започнем от стандартите в медицината, от желаното качество на здравните услуги, от стимулите за работа в отдалечените райони и от целеви субсидии за общинските болници. Знам каква е диагнозата на родното здравеопазване, мога да приложа лечение, за да има полза обществото, да са удовлетворени лекарите…

Д-р Шехова, Вие сте кандидат на Коалиция за България. Кое Ви мотивира да подкрепяте лявата идея?

- Аз съм човеколюбив, състрадателен тип характер. Обичам хората. Възпитана съм в нормално семейство, където имаше и има проблеми от всякакъв характер. Като лекар съм близо до хората, знам техните грижи, познавам колеги, за които взаимопомощта е въпрос на чест. Имам близки, които са ме ориентирали кое е правилно в живота и как трябва да реагирам, когато става дума за човеколюбие. Затова и станах лекар. Обичам професията си и се смятам за успял човек и добър професионалист.

Лесно ли е да си лекар в днешното безпарично и лошо време?

- За мен е лесно, от професионална гледна точка, защото съм се сляла с професията. Що се отнася до по-широкия смисъл на въпроса, ще кажа – трудно е. Трудно е, защото всеки ден виждам пациенти, които нямат пари да си купят лекарствата, често животоспасяващи. И знаете ли, в много случаи тези аномалии са заложени във веригата: лекари – Здравна каса – пациенти. Законът, пък и Националният рамков договор са направени така, сякаш да има конфликт между лекарите и Здравната каса. Нали общата ни грижа е здравето на българския народ! Това не може да се обясни на болния човек, той иска медицинска помощ и ние сме длъжни да му я предоставим.

Увеличават ли се сърдечноболните в региона? Има ли някаква тенденция и каква е съпоставката с други райони в страната?

- Като цяло броят на социалните заболявания расте в цялата страна. Лошото е, че слиза възрастовата граница на страдащите. Напрегнатият живот, който живеем, лошата профилактика, нездравословното хранене, стреса няма как да не оказват въздействие върху броя на страдащите. Преди няколко години в кардиологичното отделение се справяхме с 20 легла, сега 50 не ни стигат. Много млади хора са с висок холестерол, високо кръвно налягане, в риск от инфаркт на миокарда.
Според мен здравната система се нуждае от цялостно преориентиране по посока на гражданите, но това може и трябва да стори държавата. То е възможно на национално ниво. Държавата трябва да бъде гарант за по-ефективно и по-качествено здравеопазване.

Ако влезете в парламента, ще предложите ли идеи как да се случи това?

- Разбира се. Има и идеи, и воля и желание да се боря за това. Убедена съм, че само БСП и Коалиция за България са в състояние да се обърнат с лице към хората и да променят системата. Ние ще работим изцяло с грижа към хората. Като народен представител ще се стремя да има ясни правила за стимулиране на здравните работници и особено за онези, които работят в малките населени места, в отдалечените райони и в общинските болници.
В момента завърши първият випуск парамедици, но законово още не е уреден техния статут. Още преди две години в Смолян изготвихме проект за така наречения „Златен час” през който специализираните групи да реагират във всяка точка на определения регион. Става дума за телемедицината.
От специална закрила и подкрепа се нуждае майчиното и детското здравеопазване, спешната помощ, доболничната помощ, диференциарното заплащане на труда на специалиста… Тук отново се връщам на стандартите в медицинската помощ. Не е нормално по Конституция всеки български гражданин има достъп до медицинска помощ, а държавата закрива малките болници и реално им отнема това неотменно право. Затова открито ще кажа: държавата не се грижи за своите лекари и болници, а от там и за пациентите. Затова всеки ден напускат страната по 5 висококвалифицирани специалисти.

Можете ли да се ангажирате с някои конкретни идеи и предложения от Ваша страна?

- В нашата програма е записано, че ще намалим таксата за достъп до медицинска помощ на един лев за пенсионери и социално слаби; по-голямата част от лекарствата на хронично болните да се заплащат от Здравната каса; подобряване на медицинското обслужване чрез стимулиране на груповите медицински практики; въвеждане на 24-часов режим на специализирана неотложна медицинска помощ в здравните заведения; създаване на фонд за финансиране на здравната помощ на пенсионерите и безработните граждани.

Вашият призив към хората?

-Призовавам хората активно и разумно да гласуват, за да върнем България на хората. Да имаме по-добро здравеопазване. Да живеем по-добре. Нашата бюлетина е №5.


Пресцентър на БСП- Смолян

Няма коментари:

Публикуване на коментар