вторник, 16 април 2013 г.

КАСАТА ПУСНА КОДОВЕ, ГЛЕДАМЕ СИ ЛЕКАРСКИТЕ УСЛУГИ


От вчера Районната здравноосигурителна каса в Смолян издава уникален код /УКД/ за достъп до персонализираната информационна система на НЗОК. Такова право имат задължително здравноосигурените лица по смисъла на Закона за здравно осигуряване, включително и в случаите, когато техните здравноосигурителни права са прекъснати.Кодът се получава на хартиен носител в запечатан плик лично от заявителя. Издаването е незабавно и безплатно и се дава само в РЗОК след представяне на документ за самоличност. Не се приемат заявления, подадени от пълномощник или по пощата. Кодът е от 10 символа с мерки за защита сигурността на информацията. В Персоналната информационна система, чрез него гражданите могат да видят избора си на личен лекар от 2000 г. насам и информация за извършени и отчетени дейности от общопрактикуващите лекари, специалистите, болници, лаборатории и аптеки от 2009 г. до момента. Само зъболекарските услуги са от 2012 г. досега. 
Информацията за децата е достъпна за родителя, направил избора на личен лекар чрез неговия код за достъп. След навършване на 18-годишна възраст на децата, се предоставя личен УКД, като достъпът на родителите до техните данни в системата се прекратява.
Гражданите ще могат чрез персоналния си профил да заявят получаването на уведомления чрез SMS или електронна поща за настъпили или предстоящи събития, при промяна в пациентската информация или годишен профилактичен преглед, сочат от касата. 

Лили БЛАЖЕВА


Няма коментари:

Публикуване на коментар