вторник, 16 април 2013 г.

ЗАКОВАХА ИЗПИТИТЕ ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТрадиционно - през май

На 21 и 23 май от 10 часа  във всички училища на Смолянска област ще се проведе национално външно оценяване на учениците от седми клас по български език и литература, и по математика. Това налага своевременна организация, както от страна на регионалния просветен инспекторат, така и от училищните ръководства. През настоящата година 991 седмокласници ще участват в изпитната надпревара или с 80 в повече от миналата учебна година, сочат справките от МОМН. По-големият брой ученици ще даде възможност на школата да направят по-удачен подбор за специализираните паралеки, в които изискванията са по-високи. Така коментират учители от елитните школа, удовлетворени, че ще има все пак истинска надпревара за разлика от предходни години когато липсата на ученици е свалила летвата до 3, или всеки издържал е приеман в паралелките, които остават полупразни.
Форматът на националното външно оценяване не е променен през тази учебна година, като в него се включва материалът от прогимназиалната степен на обучение, напомнят преподаватели. Седмокласниците работят по сходни с изпита тренировъчни тестове, което подпомага ефективно тяхната подготовка.
През учебната 2012/2013г. план-приемът на седмокласници в областта е на миналогодишна база – по четири паралелки ще приемат ПМГ ”Васил Левски”- Смолян и ГПЧЕ ”Иван Вазов”- Смолян. А по една е приемът в останалите училища, които имат разрешени специализирани паралелки.

Сийка КЕТЕВА

Няма коментари:

Публикуване на коментар