петък, 12 април 2013 г.

НАЙ-ГОЛЯМАТА ОЛОВНО-ЦИНКОВА ФАБРИКА НА БАЛКАНИТЕ: 110% ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ДАВА РОФинж. Венко Димитров
110% средномесечно изпълнение на плана за януари и февруари дава РОФ за първите три месеца на годината. Януари и февруари бяха малко по-слаби, но през месец март наваксахме, признава шефът на фабриката инж. Венко Димитров. За първия месец на годината през 4-те отделения на флотационната са преминали 19 303 т. руда на "Горубсо-Мадан" и 8 952 т. на "Рудметал". За февруари добитите тоновете от фирмата, управлявана от инж. Сергей Атанасов са 18 230, а за март - 19 940.
Все още по капацитетни възможности фабриката в Рудозем е най-голямата на Балканите за оловно-цинкови руди. Възможностите й са за преработка на 1 млн. 600 хил. т. руда годишно, потвърждава инж. Димитров. И съпоставя, че такива добиви са постигани по време на голямото "Горубсо" преди 1989 г., в което е работели едновременно по 7-8 рудника.     
Тогава и залежите са били по-богати, доказателство е падналото в последните години сумарно съдържание на олово и цинк. Средното съдържание на олово е 2.34%, а на цинка е 2.20% за януари месец на 2013 г. За февруари и март показателите се запазват почти същите, като за последния месец от тримесечието те са: оловото има със средно съдържание 2.42%, а цинка - 2.15%. Докато само преди 7 години сумарното съдържание на цинк и олово е било около 7%.
На базата на преработените количества руда обаче още от август месец м. г. сме вече с премии, обясняват от РОФ. Единствено октомври месец миналата година е бил по-слаб.
За разлика от времето на Валентин Захариев, сега като по часовник си получаваме заплатите, обяснява и синдикалистът -бригадир Красимир Якимов.
116 човека е целият състав на фабриката заедно с мен, напомня пък директорът инж. Димитров, които е завършил специалността "Обогатяване на полезните изкопаеми" в МГУ. И е наясно с целия технологичен процес на флотацията, още повече че целият му трудов стаж е минал в обогатителната фабрика. 
Запазили сме 3-сменния режим на работа - от 6 до 14 часа е първата смяна, а последната свършва в 23 часа, обяснява инж. Димитров. И сочи, че екипът е уплътнен и максимално натоварен. За разлика от преди десетина години професията става почти изцяло мъжка, само в едно от отделенията - "Флотационно" са допуснати жени. Причината е, че в другите отделения работата е по-тежка.
Ани ЛЮБЕНОВА             

Няма коментари:

Публикуване на коментар