петък, 12 април 2013 г.

ПУЩАТ ВОДОПРОВОДА ОТ РУДНИК "ВЪРБА" ДО РОФДО КРАЯ НА АПРИЛ* Ако водите запазят алкалния си вид ще влязат във флотация, но ако се променят на кисели, ще се ползват само в Трошачно, обясняват флотиери

До края на април ще пуснат новия водопровод, по който ще тече водата от новия рудник "Върба" към Рудоземската обогатителна фабрика. Почти един километър са положените тръби от щолната на мината до канала на флотационната, посочи инж. Венко Димитров, който от месец по съвместителство, както се усмихват работниците му в Рудозем, се е превърнал на проектант и хидроинженер на новото водно съоръжение. 
На първия етап водата ще се ползва само в Трошачния корпус и едва в последствие към края на годината може да влезе в Мелнично, Флотация и Филтърно отделения. Причината е, че има нужда от изследване на нейните качества, които са едни сега. Но най-вероятно ще се променят когато започне добивът на руда от "Върба" след втората половина на година, предполага инж. Димитров.
И друг път сме ползвали кисели води от рудник "Димов дол", но те се оказаха отрицателни за процеса на флотация, припомни си дългогодишният началник на флотиерите. Засега Н2О тук е алкална, но йонният й състав може да се промени. Затова от сега в РОФ обясняват, че ще правят промишлени опити докато се изясни ситуацията с качествата на рудничната вода.
Начинанието не е ново за рудодобива в Родопите, оборотни води се ползват и от рудниците в Лъки, там те се утаяват в хвостохранилището и отново се връщат обратно за флотация, съпоставят инженери. Докато в Рудоземската обогатителна фабрика досега се ползва част от река Арда, но с новото начинание ще се намали потреблението й.    
Средно 60 литра в секунда през цялата година е дебитът от води, идващи от маданската мина "Върба", които на естествен ход стигат до Рудозем. И чак при щолната се налага да се вкарат в тръби със сечение ф-600, обяснява и механикът на фабриката Явор Кисимов. По-малко от стотина метра от тръбите са останали за слепване. Но и те ще се свържат от бригадата за строителство и рекултивация на "Горубсо-Мадан", която близо два месеца работи на обекта.
8 шахти сме изградили заради чупките, а и за проверка на самата вода и предотвратяване на затлачващи процеси, обясняват работниците от Мадан, които ежедневно идват тук и ще продължат да работят докато приключат обекта.
Водната мрежа на самата флотационна обаче отдавна издиша. Правена по време на строителството на самата РОФ през 1952 г., вече не е ясно по кое време и как са изпозагубени схемите й. Тръбите пък са корозирали и по тях се губи голяма част от водата. Това ще наложи да се орежат всички разклонения вляво и вдясно от помпажната станция, за да се намали самият загубите, сочат стратегията си за включване на новото съоръжение от ръководството на фабриката.
Засега в Рудозем се прави едно от най-добрите извличания на територията на България. 85% от оловото и цинка, се вадят, което е високо постижение, отчитат флотиери, в чиито ръце е  преработката на рудата от Мадан и Рудозем. И се надяват с новото начинание да се затвори промишленият цикъл на водата, а екологичният принцип за опазване на речните води да се изведе на преден план.

Лили БЛАЖЕВА

Няма коментари:

Публикуване на коментар