вторник, 23 април 2013 г.

В СМОЛЯН ТРЪГВА ДЕЛОТО ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА В ПЛОВДИВСлед отводи под тепетата


* Колективен иск срещу Общината и РИОСВ, че не вземат мерки, а Фондацията, която води процеса съди Темида, че мота казуса

 Смолянският Окръжен съд почва делото за замърсяването на въздуха в Пловдив с фини прахови частици над нормата, стана ясно в понеделник. На 11 април 2013 г. в Окръжен съд - Смолян, е образувано гражданско дело със страни: Фондация "Асоциация за европейска интеграция и права на човека", Сдружение с дейност в частна полза „Бизнес експертен съвет" и около 130 засегнати граждани срещу община Пловдив и РИОСВ-Пловдив, потвърдиха от съдебната палата в областния град.
Искът се позовава на данни, според които в периода 2007-2011 г. градът край Марица е с най-лошо качество на въздуха в Европа по показателя концентрация на фини прахови частици с диаметър под 10 микрона. Не се търсят пари, но фондацията сочи, че община Пловдив и РИОСВ - Пловдив, не са предприели мерки по контрол на замърсителите и иска те да си свършат работата. Оказва се обаче, че казусът се е проточил повече от година и 6 месеца след внасянето му на 12 септември 2011 г. Първоначално повече от месец съдът оставя без движение исковата молба. Причината е в допълнителните указания към ищците за конкретизацията й. На 25 октомври, те искат отвод на съдията, но той не го прави. А месец по-късно завелите делото са уведомени, че то е прекратено. На 13 януари 2012 г. Пловдивски апелативен съд отменя акта и връща казуса за разглеждане от друг състав. Следват няколко заседания, но се стига до отстраняване на съдията-докладчик през ноември същата година. 4 месеца всички съдии в Пловдив си правят отводи. Въпреки че Съдът в Страсбург, съгласно Конвенцията за защита правата на човек и основните свободи изисква от националните власти да покажат "специално" или "особено" усърдие по определена категория дела, които са особен залог за жалбоподателите като в случая. Особеното тук е в чл. 2 б от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, според който гражданите и юридическите лица имат право на обезвреда при нарушаване на правото им на разглеждане на делото в разумен срок, а причината е забавено разглеждане на дело, съобщиха от Асоциацията, чиито председател е Михаил Екимджиев. И вече в исковата им молба към Темида, се  претендира за обезщетение от 1000 лева за моралните вреди, нанесени от съда поради неоправдано забавяне на процеса.
"Оказа се, че по това дело трябваше да се борим не с процесуалните си противници - Община Пловдив и Министерството на околната среда, а срещу решимостта на Пловдивски Окръжен съд да провали хубавия казус", коментира пред медии адвокатът.
А особеното в случая е, че текстът на чл. 2б от ЗОДОВ е съвсем нов - той е в сила от 15 декември 2013 г., приет в изпълнение на двете пилотни решения на Страсбург от 2011 г. срещу България, посветени на прекомерната продължителност на гражданските и наказателни дела. С се създава възможност за търсене на отговорност по ЗОДОВ срещу бавно правосъдие: "Държавата отговаря за вредите, причинени на граждани и на юридически лица от нарушение на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок съгласно чл. 6, § 1 от Конвенцията".
С промени в Закона за съдебната власт, може да се търси обезщетение и чрез жалба до Инспектората към ВСС, но тази административна процедура не е допустима по висящи дела. Вероятно това мотивира в повечето случаи да се пращат жалби до Инспектората към ВСС, но не и да се водят дела по чл. 2б от ЗОДОВ.
на Асоциацията.
На смолянската Темида ще й се наложи да се произнесе по казуса за замърсяването, в чиято полза са приведени 4 експертизи, правени в Пловдив. И поискани от ищците, за да накарат институциите да търсят начини да намалят вредните емисии в града си. С едничката цел, че тези замърсители, които застрашават най-вече хронично болните от асма и други белодробни и сърдечно-съдови заболявания, ще бъдат контролирани.

Ани ЛЮБЕНОВА

Няма коментари:

Публикуване на коментар