четвъртък, 25 април 2013 г.

ТРЪГВА ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ ЗА НАЙ-БЕДНИТЕ


В РУДОЗЕМ СЛЕД ПРАЗНИЦИТЕ 


* Набират документи от правоимащи до вторник - 30 април


В периода от 07 май до 31 декември 2013 г., 63 социално слаби лица от община Рудозем ще получават безплатен топъл обяд в обществената трапезария, съобщиха вчера от Общината на кмета Румен Пехливанов. Начинанието тръгва, съгласно подписан Договор №РДО4-142/19.04.2013 г. по проект, финансиран от Министерството на труда и социалната политика, Фонд „Социална закрила” . Услугата ще се предоставя в трите най-големи населени места на територията на общината: в Рудозем - за 30 лица, в село Чепинци - за 18 и в село Елховец - за 15 души.
Бенефициенти на проекта са: лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от ППЗСП, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях и самотно живеещи хора. Включени са и семейства, получаващи минимални пенсии, както и скитащи и бездомни деца и възрастни.
 Проектът се финансира от МТСП, Фонд „Социална закрила”
Желаещите да се възползват от услугата следва да подадат заявление по образец и прилежащите към него документи, в сградата на общинска администрация Рудозем до 30.04.2013 г., 12.00 часа.

Няма коментари:

Публикуване на коментар