понеделник, 18 март 2013 г.

Т А Р И Ф А НА В. "РОДОПИ ВЕСТ" ЗА ИЗБОРИ` 2013                                                  Избори`2013


Пресгрупа "Родопи" ООД, издател на в. "Родопи ВЕСТ"Ценовата тарифа за различни предизборни публикации - обяви, съобщения, интервюта, очерци, фотоматериали и всякакъв друг вид явна и скрита реклама - в областния цветен в. "Родопи ВЕСТ", по страници и цвят е следната:
!-ва СТРАНИЦА черно-бял цвят                    - по 1.50 лв.кв/см.;
                                   +1 цвят                            - по 1.80 лв.кв/см.;
                       пълен цвят /4 цвята и отгоре/   - по 2.00 лв кв/см;.
ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ черно/бял цвят     - по 0.80 лв.кв/см;
                                              + 1 цвят                - по 1.20 лв. кв/см;
                     пълен цвят / 4 цвята и отгоре/  - по  1.50 лв. кв./см;
ПОСЛЕДНА СТРАНИЦА черно/бял цвят    - по 1.30 лв. кв/см;
                                              + 1 цвят                - по 1.50 лв. кв./см
                      пълен цвят /4 цвята и отгоре/    - по 1.80 лв. кв./см .
БОНУСИ:
1. ПРИ ЗАЯВЕНИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ ЦЕЛИ СТРАНИЦИ, ЦЕНАТА Е СПЕЦИАЛНА - ПРАВИ СЕ ОТСТЪПКА, НО ТЯ СЕ ДОГОВАРЯ С РЕДАКЦИЯТА!
2. ПРИ ДОГОВОРЕНИ НАД 20 ПУБЛИКАЦИИ, РЕДАКЦИЯТА ПРАВИ 20% ОТСТЪПКА В ЦЕНАТА.
3. ПРИ ДОГОВОРЕНИ НАД 40 ПУБЛИКАЦИИ, РЕДАКЦИЯТА ПРАВИ 40 % ОТСТЪПКА В ЦЕНАТА   

Заб.  Цените са без ДДС!
   Материали с посочено от клиента място + 10% върху цената.
  Поръчките се представят в редакцията на вестника до 12.00 ч. в деня преди публикуването им.
   Експресни поръчки се подават до 19.00 ч. в деня преди публикуването им, но са с 25 % надбавка върху крайната цена;.
     ВСИЧКИ ПОДАДЕНИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ ПРЕДИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ СЕ ПРЕДПЛАЩАТ, АКО НЯМА СКЛЮЧЕН С ПРЕСГРУПА "РОДОПИ " ООД  ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР с точно определени клаузи за публикациите, авансовите и окончателните и плащания.   
   Настоящата тарифа е валидна до 10-и май 2013 г. от датата на обявяването й!

Смолян

18.ІІІ.2013 г.                                                    УПРАВИТЕЛ:

                                                                              /.Г. Узунов/.  

Няма коментари:

Публикуване на коментар