понеделник, 18 март 2013 г.

45 ИМАТ "ПЪРВА РАБОТА" В МИНИТЕ* Местната професионална гимназия ще отвори две паралелки "минен техник"

 Маданският руден басейн ще даде хляб на 45 човека, наети по Програма "Първа работа". Става дума за млади момчета и момичета до 29 години. Като такива са наети вече дванадесет строителни работници, механо-шлосери, работници в кухня. Всички те са минали курс на обучение по програмата, имат едногодишна работа, а най-добрите са с шансове да продължат да работят трайно в рудодобива в миньорския град. 
Като най-големият работодател на територията на община Мадан, че и извън нея, ако сметнем броя на работещите в "Горубсо", фирмата вече се оглежда и за попълване на работните си места с обучени на място кадри. Местната професионална гимназия може да стане отново ковачница на кадри с отварянето на две паралелки "минен техник" за учебната 2013-2014 г. 25 ученика може да поеме 9-ти клас редовно обучение, а другият клас може да предложи задочно обучение. Специалисти-учители не липсват в Мадан, още повече че говорим за бившия минен техникум, издава Изпълнителния директор на фирмата инж. Сергей Атанасов, който е също негов възпитаник. А идеята му е най-добрите ученици, решили да прегърнат минното дело не само да имат възможност за работа в маданския рудничен басейн, но и да продължат висшето си образование в Минно-геоложкия университет в София. А дружеството на инж. Вълканов и инж. Добрев да поеме стипендианти с отличен и много добър успех с единственото условие те да се върнат в мините на смолянска област.

Няма коментари:

Публикуване на коментар