събота, 30 март 2013 г.

ЗА ТРИ ГОДИНИ 300 НАПУСНАЛИ УЧИЛИЩЕ

ДЕЦА ЗАД БОРДА

Иван Муцевски
Спазвайки изискванията на Европейската комисия - да се намали процентът на отпаднали ученици от 14,7% до 10% през 2020 г. МОМН изготви Стратегия, която предвижда превенция на задълбочаващия се проблем с отпадналите ученици. Практика е на регионалния просветен инспекторат да наблюдава и анализира този процес. В разговор началникът на РИО Иван Муцевски заяви, че са факт две премълчавани истини. Едната е свързана с необхванати средногодишно 20 деца в детските градини. Това създава проблем на образователната система - бе категоричен г-н Муцевски, който изрази възмущението си, че не се спазват изискванията на закона, напразно се хаби ресурс, спъва се успеваемостта. Тези 20 деца идват в първи клас, без да знаят български език, без навици и умения за концентрация, което е много важно за техния равен старт с останалите. Това налага насочване отново на ресурси, за да се приобщят малчуганите към учебния процес.
Другата премълчавана истина, по думите на просветния началник, се отнася към възрастовата група от 1 до 8 клас. Тук не е коректно да говорим за отпаднали ученици, а за напуснали и трайно непосещаващи училище - разясни Иван Муцевски. В момента, за първия учебен срок в нашата област няма напуснали ученици, но 12 деца са трайно непосещаващи училище. Ние ги знаем поименно - допълни шефът на инспектората и се стремим да намаляваме броя им. Преди три години бяха 53 деца, а сега броят им е редуциран до нищожен процент.
Сериозен обаче е въпросът с учениците от 9-12 клас. 300 от тях за три години са напуснали преждевременно училище - обобщиха бройката от РИО. От тях 130 са преминали в самостоятелна форма на обучение, но тя не винаги води до завършване на средно образование. По наши наблюдения от 10 души от тях, един отива на матура - бе категоричен просветният шеф. Той допълни, че по мнения на педагози  50  от напусналите в Смолянско ученици нямат образователни възможности, т.е. таванът им е бил до 8 клас. С тях се е работело трудно през годините, така постепенно децата са загубили интерес към учебния процес. Същото важи и за учителите, които са се отказали да влагат повече усилия в преподаването на т.нар. трудни деца и се е стигнало до непреодолима пропаст в образованието им.
За останалите 250 ученици пък проблемът е социален. Което е истинска трагедия за България в 21 век, която е страна - член на Евросъюза. Безспорно задълбочаващата се финансова и икономическа криза демотивира младите да учат. Има и отказ на местните власти да осигурят равен достъп до качествено училищно образование. Това поражда тези неблагоприятни тенденции. Например ученическите карти за транспорт в Смолян, по думите на Муцевски, не трябва да са по-високи от 20 лв. Междуселищните автобуси пък могат да се съобразят с учебното време и  да се правят отстъпки за ученици. Таксите за общежитие не бива да се повишават, общините могат поне това да направят, за да задържат младите хора на своя територия. А така и ще си подготвят кадри, които да имат бъдеще в своя град.  Сийка КЕТЕВА  

Няма коментари:

Публикуване на коментар