събота, 16 март 2013 г.

НАД МИЛИОН ЛЕВА ВЛОЖИ "ГОРУБСО-МАДАН" ВЪВ "ВЪРБА-БАТАНЦИ"

Инвестиции за първите 2 месеца на годината  

инж. Сергей Атанасов
Над 1 млн.лв. инвестиции вложи "Горубсо-Мадан" само за първите два месеца на годината, посочи изпълнителният директор на дружеството инж. Сергей Атанасов. Общо 5 млн. лв. е инвестиционната програма на дружеството до края на 2013 г. Направените през януари и февруари капиталовложения са отишли за закупуване на нови компресори за бурене, за да работят нормално пистолетите, подменено е и оборудването и са възстановени подемните машини на новия рудник "Върба-Батанци". 20 нови вагони са закупени за тамошната железница, обновени са и локомотивите. Новите американски помпи са монтирании и готови, почна водочерпенето на водата от шахта "Върба -1". Там е изградена мобилна помпена станция. И от нея първо ще почне добивът на руда, едва след като се осуши мината обаче - т.е. към средата на лятото. Изграден е нов водопровод и рудничните води от тази мина по него ще достигат направо в хвостохранилището на Рудозем, с което се избягва замърсяването на реките в Мадан и Рудозем. Инвестицията само в това съоръжение е 200-250 хил.лв. Но тя ще се върне за 2 години, тъй като с него не само се подобрява екологичната обстановка, но и няма да се качва с помпите вода за промишлени цели от река Арда.  
Възстановява се и другата шахта "Батанци". Първо се работи по електрическата част и механичната част на подемната машина. А след това и по самата шахта, която също има нужда от възстановяване. Това ще продължи през втората половина на годината и до края на 2013 г. е възможно и тук да започне добив на руда. Рудник "Върба" е спрян още през 1998 г. и повече от 15 години не е функционирал. Така, че преди да почне добивът от него трябва и да се укрепят галериите.
На хоризонт 740 е монтиран помпения комплекс и постепенно през втората половина на тази година ще се мине в дълбочина, за да се стигне до хоризонт 540, напомнят от Мадан огромната работа, която трябва да се свърши преди да излязат първите вагончета с оловно-цинкови късове руда. Условията са много трудни, тъй като скалите тук са слаби, рудите са в охраняем целик, което означава, че след изземване на рудата, получените празнини трябва веднага да се запълват с хвост, както обяснява изпълнителният директор на "Върба-Батанци" инж. Иван Ананиев. Това отваря допълнителна работа и съответно оскъпява добитата руда. Компенсацията обаче се очаква от самото високо съдържание на металите в разработваните находища.
Засега на новия рудник са ангажирани само около 20-на души. След като се справиха с битовия корпус и ремонтите по надземните части на шахтите, част от тях ще поемат водочерпенето. А други се пренасочат към възстановяването на шахта "Батанци" и подземния рудничен комплекс, които са на 2 км само от самия квартал Батанци на Мадан.

Анета ТОДОРОВА

Няма коментари:

Публикуване на коментар