понеделник, 25 март 2013 г.

ВЕСТНИКАР ОСЪДИ БАНКААБСУРДИ

Ефим Ушев

* Търсили му 1200 лв. заради неползвана от него карта...

Окръжният съд в Смолян реши окончателно и третото дело, заведено от банка срещу редактора на Златоградски вестник Ефим Ушев в негова полза. С което казусът „Банките срещу гражданите” получава ново развитие и е вече затвърден прецедентът за решаване на този сблъсък в полза на пострадалите от банковия тормоз в страната.
Около 1200 лв. искаше гръцка банка от златоградския журналист, с измислените претенции за такси и лихви от едногодишно притежание на кредитна карта. Оказа се, че по сключен между страните договор за срока на притежание, ползван от Ушев, такси не се начисляват, а картата е унищожена веднага след това, за което е съставен и протокол от клон на същата банка.
Банкерите обаче се позовават на някакви вътрешни правила, известни само на тях, което не им пречи да настояват те да се спазват и от „жертвата” - приносител на карта. След многомесечен телефонен тормоз да плати „дължимата” сума, срещнал твърд отказ от страна на вестникаря, банката наема софийски съдия-изпълнител. Който пък без всякакви законови процедури запорира банковата сметка на длъжника и изтегля оттам наличните ... 17. 80 лв., с нареждане всяка следваща постъпила сума да му се прехвърля автоматично. Последвалата продължителна съдебна сага, в която е въвлечен журналистът, недвусмислено установява, че Ушев не само не е ползвал нито веднъж картата до връщането й на банката, но и „не е получавал нито едно месечно извлечение за дължими суми. Нито пък е имал покана за плащане или уведомление за разваляне на договора, съгласно Общите условия на банката. Нещо повече – той е подал в срок писмена молба за отказ от ползване на картата, която е унищожена пред него от клона на трезора. А в хода на делото вещото лице установява, че отказ от такова прекратяване банкерите са пратили във Велинград, „неизвестно защо”, както пише съдът в решението си. И заключава: „Законосъобразно и обосновано Районният съд в Златоград е приел в мотивите на решението си, че договорът е прекратен в деня, когато картата е върната от картодържателя, без въобще да е ползван кредитния лимит и без преди това да са предявени към ответника искания за съществуващи задължения”.
В цитираното решение магистратите казват: „Съдът приема, че липсва основание за дължимост на исковата сума, поради което искът ще следва да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан”. Решението на Районния златоградски съд, местни юристи пък коментират не само като справедливо, но и като вид „държавнически акт”, който защитава от посегателство не само конкретно лице, а може да се ползва и от други потърпевши „картодържатели”, поддали се на банковия рекет и платили суми само затова, че са държали известно време някаква, но не ползвана от тях карта.
С последващо Определение от 12 ноември 2012 г. Районния съд в Златоград обезсилва Заповедта за изпълнение на парично задължение и Изпълнителния лист на софийския частен съдия-изпълнител, а за банката, освен консумирания позор, остава да заплати и разходите по трите дела, които са на стойност, близка до стойността на внесения от нея към Ушев иск.

Иван СТЕФАНОВ

Няма коментари:

Публикуване на коментар