четвъртък, 7 март 2013 г.

КМЕТОВЕТЕ С ПО КАТ ДРЕХИ ОТ НОВИЯ БЮДЖЕТ* С 2 млн. лв. борч поема Златоград новата финансова година, а ОбС гласува близо 7 млн. лв. бюджет...


 Кметът на Златоград, заместникът му и кметовете на кметства ще получат по кат дрехи от новия бюджет. Това е гласувано на заседание на ОбС при приемането на бюджет` 2013, като за градоначалника Мирослав Янчев сумата за представително облекло е 400 лв., толкова е разписано и за другото официално лице, представляващо общината - председателя на ОбС. А за зам.-кмета е 300 лв. и за кметовете на кметства - 120. По близо толкова пари са получавали за облекло те и предходната година. ОбС е вдигнал ръка и да даде съгласие за работно облекло и за служителите в администрацията, която е на трудов договор. За чиновниците разписаната сума е по 80 лв., но при изричното условие "при финансова възможност в рамките на бюджет` 2013", което ще рече, ако има пари. А при обрулена до дупка държава, най-вероятно това няма да се случи. Още повече че към 1 януари тази година златният град има стари задължения към 2 млн.лв., като тук влизат средства теглени по програма ФЛАГ. ОбС сега вдигна ръка за приемане на максимален размер на дълга - 1 135 115 лв., които не бива да преминава през настоящата година. Като в него пък влизат и обезпеченията, които се правят със записни заповеди по различните проекти.
Общият бюджет на Общината пък е 6 959 173 лв. и е близо до миналогодишния, както съпоставят общински съветници. Според тях тогава разписаните срества са се въртели към 5 млн.лв., но с реализираните проекти, бюджетът е актуализиран и набъбнал през 2012 г. на 11 млн.лв. Друг е въпросът, че част от проектите, реализирани в Златоград още не са разплатени. Настоящият бюджет, не е раздут и е изпълним, твърдят съветници. И обясняват твърде ниските заложени приходи с кризата. От управление на общински имоти, общинска собственост се очакват 86 100 лв., като най-голямото перо тук - 58 350 лв. са заложени да се получат от отдаване под наем на помещения общинска собственост. От терените се чакат 11 150 лв., а от общински жилища - 13 100 лв. От продажба на имоти се очакват приходи за 359226 лв., като само от продажбите на общински земи е заложено да влязат 8 187 лв. Или от разпореждане с общинска собственост се очаква да дойдат в бюджета 522 200 лв., което обаче е трудно поситижимо в криза, тъй като имоти на тезгяха има, но купувачите са кът. Заложени са и приходи от концесии - 45 252 лв. - сиреч онова, което "Горубсо-Златоград" плаща ежегодно за общинския бюджет, затова че се ползват рудните изкопаеми на тероторията на пограничния град.
Общо заложените приходи обаче от местни дейности са 2 698 990 лв., докато останалите 4 260 183 лв. се чака да дойдат като делегирани от държавата дейности. Този път гласуваната от ОбС сума за болницата е 49 600 лв. Тя е разписана като капиталов трансфер, но ще върви целево за изплащане на рентгеновия апарат, напомнят общинарите, които са поели ангажимент към местната МБАЛ да се оборудва с техниката. Още м.г. те вдигнаха ръка, за да гласуват 100 хил.лв. за здравното заведение, но реално постъпленията бяха двойно под този размер. Затова сега са с по-реалистични очаквания към заложеното. За болницата обаче в бюджет` 2013 има и други средства, които са предвидении като собствено участие при защитаване на проекти от нейна страна, сочат още от кметството.
4 хил.лв. са заложени общо за пенсионерските клубове и НПО-тата, пак толкова има заделени и за спорт и за подпомагане на болни хора. Затова пък кметът Янчев има благословията на ОбС за харчене на 3 хил.лв. като представителни разходи, а целокупно всички общинари пак за такива цели ще ползват общо 2 хиляди лева.             
Анета Тодорова

Няма коментари:

Публикуване на коментар