петък, 29 март 2013 г.

НЕ ЗАЛЕСЯВАТ ГОРИТЕ: САМО 36% ОТ ЛЕСОУСТРОЙСТВЕНИЯ ПЛАН Е ИЗПЪЛНЕН

* Общини и частници секат, но не засаждат...

инж. Венцислав Фурлански
Няма изпълнение на обемите за залесяване, залегнали в лесоустройствените проекти на Държавните горски стопанство. Това оповести вчера шефът на РДГ инж. Венцислав Фурлански при отчет на извършеното в родопските гори за миналата година.  При общо планирано залесяване в държавните горски територии - 336 дка средногодишно, през последните години се забелязва чувствително намаление на залесените площи - на 123 дка за изтеклата година. Или това е едва 36% от спрямо предвижданото в Лесоустройстветите планове. Причината е, че в Закона за горите е дадена възможност на собствениците да извършват залесяване на горски територии, засегнати от природни бедствия след изчакване на 7-годишен период за естествено възобновяване. От това се възползват частните собственици, а и Общините, затова през миналата година не са предвиждани залесителни мероприятия, а през тази също не са извършвани нито в частните, нито в общинските гори. Затова пък и в частните и в общинските насаждения се сече. От първите за миналата година са добити 6 069 куб. м, докато за предходната 2011 г. количеството изсечена дървесина е двойно повече - 13 282 куб. м. При физическите лица пък има тенденция количествата почти да се запазят - за 2012 добивите са 223 269 куб. м, а за предходната година - 235 999 куб. м. Оказва се, че тези стопани почти са към края на позволените за имотите им сечи, чиито планове са за 10-годишен период. Или вече са оползотворили полагаемото им се количество дървесина.  
От държавните имоти пък за миналата година пък са добити 296 261 куб. м, а за предходната - 292 346 куб. м. Доброто е че в чужбина от Родопите изнасяме не суровина - обла дървесина, ами дъски и греди, което ще рече че все пак даваме работа на хората от региона, напомни още инж. Сашка Иванова от РДГ. 
По-рано се сечеше до голо и тогава се залесяваше, затова и до 1990 г. имаше понятие голи сечи, докато сега това не се прави, подчерта тя. И обясни, че се разчита на създадените условия гората сама да се залеси.   
Наистина преди 1989 г. този процес беше масов. Правено е от ученици и бригади на трудно достъпни и ерозирали терени и тази гора вече се възобновява, потвърди практиката от миналото инж. Фурлански. Но сега законодателят разтяга периода до 7 години и ако до тогава гората сама не се възобнови и собственикът й не започне залесяване, рискува глоба, посочиха от РДГ. И поясниха, че по техни данни лесистостта на областта се поддържа в добро ниво от самозалесилите се имоти. Средната възраст на горите в Смолянско е 60 години, сочат още лесовъди. И нямат опасения гората да изчезне заради прекалени сечи.
 

Ани ЛЮБЕНОВА            

Няма коментари:

Публикуване на коментар